IDEA
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 30.10.2013

IDEA

Kuvaus

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) on hallitusten välinen järjestö, jonka tavoitteena on kehitys- ja siirtymätalouden maiden tukeminen demokraattisten instituutioiden ja toimijoiden toiminnan kehittämiseksi. Sen toiminta perustuu lähes pelkästään jäsenmaiden hallitusten antamaan tukeen. Järjestö edistää poliittisten päättäjien, yhteiskunnallisten toimijoiden ja tutkijoiden välistä vuoropuhelua, tekee alan tutkimusta ja tarjoaa apuvälineistöä demokraattisen kehityksen tukemiseksi. IDEA:lle on yhä keskeisempi asema mm. Euroopan komission, Afrikan Unionin, Arabiliiton sekä YK:n demokratiarahaston partnerina globaaleissa demokratia-kysymyksissä. Suomi on ollut IDEA-järjestön jäsen sen perustamisvuodesta 1995. Suomen lisäksi järjestön jäseninä on 24 muuta hallitusta, mukaan lukien Ruotsi, Norja ja Tanska. Suomen edustajana järjestön neuvostossa toimii ihmisoikeus- ja demokratiasuurlähettiläs Sauli Feodorow (UM) ja järjestön hallituksessa on koko sen historian ollut suomalainen henkilö, nykyisin europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen. Tänä keväänä 2011 IDEA perusti yhdessä Kofi Annan säätiön kanssa kansainvälisen vaalien rehellisyyttä ja koskemattomuutta edistävän komission, jonka puheenjohtajana on Kofi Annan ja jäsenenä mm. Martti Ahtisaari.

Rahoituspäätös  30.10.2013

800 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Tuen tyyppi

Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)

Rahoituskanava

International Institute for Democracy and Electoral Assistance

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

89890301

Tunnus

UHA2013-005098

Sivua muokattu

03.01.2014