Yleistuki YK:n ISDR-sihteeristölle
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 21.02.2018

Yleistuki YK:n ISDR-sihteeristölle

Kuvaus

Yleistuki YK:n ISDR-sihteeristön ODA-kelpoisiin toimintoihin (International Strategy for Disaster Risk Reduction) nelivuotiskaudelle 2018-2021. UNISDR koordinoi YK-järjestelmän toimia luonnonkatastrofiriskien ennaltaehkäisynäkökulman sisällyttämiseksi kansallisiin kehitysstrategioihin ja –suunnitelmiin sekä seuraa ja tukee Sendain viitekehyksen toimeenpanoa ja uudistamista sekä Sendaintavoitteiden integroimista Agenda 2030:een sekä ilmastotavoitteisiin

Rahoituspäätös  21.02.2018

4 000 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Toimiala

  • Katastrofin ehkäisy ja valmius 100%

Tuen tyyppi

Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)

Rahoituskanava

YK:n Katastrofiriskien vähentämisstrategia

Ota yhteyttä

keo-70

Rahoituskohteen numero

89892855

Tunnus

UHA2018-000464

Sivua muokattu

26.03.2018