Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 07.03.2013

ERITT/Hankevalmistelut Aasian maissa

Kuvaus

Hankevalmistelumääräraha on varattu Suomen pitkäaikaisten yhteistyömaiden, alueellisen ja temaattisen yhteistyön sekä muiden yhteistyömaiden parissa toteutettavaa hankevalmistelua varten. Hankevalmistelulla tuetaan kehityspoliittisen ohjelman ja – yhteistyön painopisteiden ja läpileikkaavien tavoitteiden toiminnallistamista Aasiassa. Hankkeiden huolellisella valmistelulla ja seurannalla parannetaan toiminnan laatua ja tuloksellisuutta ja edistetään näin kehitystulosten ja vaikutusten parempaa saavuttamista. Hankevalmistelu edistää näin epäsuorasti Suomen kehityspolitiikan ihmisoikeusperustaista lähestymistapaa köyhyyden vähentämiseksi sekä kestävän kehityksen saavuttamiseksi Aasian alueella.

Rahoituspäätös  07.03.2013

453 030 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Monisektoriapu 100%

Rahoituskanava

Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

79804603

Tunnus

UHA2013-000623

Sivua muokattu

30.07.2013