Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 25.09.2015

Meta-evaluaatio 2014-2015

Kuvaus

Kehitysevaluoinnin yksikkö EVA-11 teettää säännöllisesti ns. meta-evaluointeja, joissa tarkastellaan hanke- ja ohjelmaevaluointien laatua, vedetään yhteen niiden tuloksia sekä arvioidaan niiden pohjalta Suomen kehitysyhteistyötä. Sekä evaluoinnit että meta-evaluoinnit ovat olennainen osa kehitysyhteistyön avoimuutta ja tilivelvollisuutta. Meta-evaluoinnit ovat myös tärkeä työkalu tulosperustaisen johtamisen edistämisessä.

Rahoituspäätös  25.09.2015

200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Ota yhteyttä

eva-11

Rahoituskohteen numero

89892670

Tunnus

UHA2015-023903

Sivua muokattu

14.10.2015