Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 13.09.2016

Unesco

Kuvaus

Vuonna 1945 perustetun YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon ydintehtävänä on ylläpitää rauhaa ja turvallisuutta ja edistää ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen toteutumista. Suomen Unesco-rahoituksen temaattisina painopisteinä on tyttöjen ja naisten koulutuksen tukeminen, ammatillisen ja teknillisen koulutuksen kehittäminen, sananvapauden, mediakehityksen ja tietoon pääsyn edistäminen. Tyttöjen ja naisten koulutuksen tukeminen edistävät tasa-arvoa, ihmisoikeuksien toteutumista ja kestävää kehitystä. Ammatillisen ja teknillisen koulutuksen kehittämisellä luodaan mahdollisuuksia työelämään ja yhteiskuntien kehittämiseen osallistumiselle ja ennalta ehkäistään nuorten syrjäytymistä ja radikalisoitumista. Sanan- ja lehdistön vapaus, pluralistinen ja riippumaton media ovat edellytyksiä demokraattisen yhteiskunnan kehitykselle. Suomen rahoitus Unescon koulutussektorille kanavoidaan pääasiassa Education for All teknisen avun ohjelman (Capacity Development, CapEFA) kautta, jonka tavoitteena on saada maailmanlaajuiset koulutustavoitteet konkreettisiksi toimiksi erit. maissa, joissa on riski jäädä jälkeen asetetuista koulutustavoitteista. Ohjelmaan valikoituneet 29 Afrikan ja Aasian maata ovat vähiten kehittyneiden maiden (LDC) joukossa ja niillä on alhainen koulutuksen kehitystä mittaava indeksi (EDI). Prioriteettimaiden joukossa on myös post-conflict tai post-disaster maita. Tavoitteena on kohdemaiden tukeminen niiden koulutusjärjestelmien kehittämisessä pyrkimyksenä taata korkealaatuinen ja inklusiivinen elinikäinen oppimismahdollisuus kaikille. UNESCOn viestintä- ja informaatio-ohjelman tavoitteena on sanan- ja lehdistön vapauden, mediakehityksen ja tietoon pääsyn edistäminen, jossa sillä on johtava rooli globaalisti. Ttärkeänä painopisteenä on sukupuolten tasa-arvo, Afrikka, LDCt, pienet saarivaltiot (SIDS) sekä nuoriso. Suomen rahoitus kanavoidaan kansainvälisen viestinnän kehittämisohjelman (IPDC) kautta, jonka avulla vahvistetaan kansallisten ja paikallisten mediainstituutioiden kapasiteettia, tuetaan riippumattomia medioita sekä kehitetään toimittajien koulutusta kiinnittämällä huomiota myös toimittajien turvallisuuden lisäämiseen. Rahoitus vuodelle 2016 on yhteensä 1 200 000 €, josta CapEFA-ohjelmalle 1 milj. euroa ja IPDC-ohjelmalle 200 000 €. Tämä hanke koskee IPDC-ohjelmalle annettavaa tukea.

Rahoituspäätös  13.09.2016

200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Vapaa tiedonkulku 70%
  • Radio, televisio ja painettu media 20%
  • Informaatio- ja viestintäteknologia 10%

Rahoituskanava

YK kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö

Ota yhteyttä

pol-50

Rahoituskohteen numero

89892407

Tunnus

UHA2016-002490

Sivua muokattu

24.10.2016