Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 04.02.2015

UNDP / The Business Call to Action

Kuvaus

The Business Call to Action (BCtA) on vuonna 2008 lanseerattu UNDP:n globaali aloite, jonka tavoitteena on saada yritykset ympäri maailmaa kehittämään kehitysmaiden köyhiä ja syrjäytyviä ihmisiä osallistavia ja hyödyttäviä liiketoimintamalleja. Uudenlaisen inklusiivisen liiketoiminnan pitää olla sekä kaupallisesti menestyksekästä että edistää sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävää kehitystä. Ohjelmaan valittavilta yritysten hankkeilta edellytetään kaupallisen potentiaalin ja kehitys- tai ympäristövaikutusten lisäksi selkeitä, mitattavia tulostavoitteita sekä valmista rahoitusta; BCtA ei rahoita hankkeita vaan tarjoaa alustan mukaan hyväksyttävien kumppanuushankkeiden lisäämiseksi ja skaalaamiseksi globaaleiksi. Mukana on nyt 94 yritystä. Osallistavien liiketoimintamallien tarkoituksena on voimaannuttaa lopulliset hyödynsaajat, kehitysmaiden köyhät ja syrjäytyvät ihmiset, aktiivisiksi kuluttajiksi, tuottajiksi, alihankkijoiksi, jakelijoiksi ja innovaattoreiksi taloudelliseen toimintaan. Liiketoimintamallit tarkoittavat uudenlaisia, innovatiivisia tapoja organisoida yrityksen tuotanto-, jakelu- tai asiakas- ja sidosryhmäyhteydet sekä arvoketjut siten, että kehitysmaiden köyhät ja syrjäytyvät ihmiset hyötyvät toiminnasta ja osallistuvat liiketoimintaan. Liiketoiminatamallit voivat kohdentua mihin tahansa sektoriin, esimerkiksi ruoantuotantoon, opetusmenetelmiin, terveydenhoitoon ja ympäristön suojeluun. BCtA:n välittömät tulostavoitteet vuoteen 2016 mennessä ovat: 1) kasvattaa osallistuvien yritysten lukumäärää; 2) lisätä inklusiivisen liiketoiminnan monitoimijakumppanuuksia; 3) auttaa yrityksiä mittaamaan kehitysvaikutuksiaan; 4) tuottaa analyysejä ja raportteja; ja 5) rakentaa maatason yhteistyömuotoja kehityshaasteisiin vastaamiseksi. BCtA-aloitteeseen mukaan hyväksyttävät hankkeet ovat ihmisoikeusperustaisia siten, että yritykset kehittävät liiketoimintamallit yhdessä ja osallistavasti hyödynsaajien kanssa. Toiminta tukee monia ihmisoikeuksia, mm. oikeutta ihmisarvoiseen työhön ja riittävään elintasoon. Toiminta voi hankkeesta riippuen edistää myös muita taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia. Hankkeelle esitetään 200.000 euroa vuodeksi 2015.

Lisätietoa

http://www.businesscalltoaction.org/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Rahoituspäätös  04.02.2015

200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Kaupan kehittäminen
  • Ympäristöapu
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Liike-elämän tukipalvelut ja instituutiot 100%

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89892498

Tunnus

UHA2014-044938

Sivua muokattu

06.02.2015