Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 08.08.2013

YK:n aseidenriisuntatoimiston tavanomaisia aseita koskeva rahasto, YK:n pienasetoimintaohjelman tukeminen, YK:n Saferguard

Kuvaus

Suomen kehityspoliittisen toimintaohjelman mukaan Suomi osallistuu kansainvälisiin hankkeisiin pienaseiden laittoman leviämisen estämiseksi ja aseiden säätelemättömän kaupan torjumiseksi. Hankkeella luodaan YK:n Saferguard –nopean reagoinnin järjestelmä ammusten varmuusvarastojen turvaamiseksi erityisesti kehittyvissä ja hauraissa maissa. Saferguard parantaa ammusten varmuusvarastojen turvallisuutta ja tilaturvallisuuskulttuuria kohdemaissa. Järjestelmän avulla YK:n kehittämät ammushallinnoinnin standardit saadaan nopeasti tukea tarvitsevien maiden viranomaisten ja muiden alueellisten ja kansainvälisten toimijoiden käyttöön, ml. rauhanturvaajat. Hankkeella pyritään estämään ammusvarastojen räjähdyksiä turvaamalla löydetyt ammusten varmuusvarastot. Ammusvarastojen turvaamisella estetään aseiden joutumista epätarkoituksenmukaiseen kiertoon paikallisessa yhteisössä, mistä hyötyvät erityisesti paikallisväestö ja rauhanturvaajat. Nopea räjähdyksen jälkeinen tuki tähtää pienaseiden leviämisen estämiseen, mikä vähentää ihmishenkien ja elinkeinojen menetystä. Ammusten turvaamisella siten, etteivät ne joudu vääriin käsiin konflikteissa tai rikospaikoilla, voi olla pidempi vaikutus kehitykseen ja köyhyyden vähentämiseen. Vähentäen kuoleman ja elinkeinon menettämisen riskiä hanke edistää yksilön oikeutta elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen sekä työhön. Hankkeen hyödynsaajat ovat paikalliset viranomaiset sekä väestö. Hyvällä ammusvarastojen hallinnalla on myös vaikutusta korruption estämiseen. Hanke kohdistuu ammusräjähdysten riskialueella olevaan koko väestöön tasapuolisesti sukupuoleen tai väestöryhmään katsomatta. Hanke vähentää ammusten mahdollisten räjähdysten ympäristölle aiheuttamaa riskiä ml. ilman saastumista ammuksista aiheutuvasta jätteestä ja mahdollisia saasteita maaperässä. Hanke kuuluu YK:n aseidenriisuntatoimiston hallinnoiman tavanomaisia aseita koskevan rahaston hankeportfolioon, jolla tuetaan YK:n pienasetoimintaohjelman toimeenpanoa. http://www.un.org/disarmament/ http://www.un.org/disarmament/un-saferguard/

Rahoituspäätös  08.08.2013

300 000 €

Toimiala

  • Pienasevalvonta ja uudelleenjärjestely 100%

Rahoituskanava

Yhdistyneet kansakunnat

Ota yhteyttä

pol-20

Rahoituskohteen numero

89891979

Tunnus

UHA2012-001632

Sivua muokattu

04.10.2013