Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 30.05.2013

Global e-Schools and Communities Initiative / African Knowledge Exchange - AKE

Kuvaus

GESCI on WSIS prosessissa YK:n ICT Task Forcen v. 2004 perustama kumppanuusjärjestö, joka edistää inklusiivisen osaamisyhteiskunnan kehittymistä kehitysmaissa, ja jonka toiminnan fokus on Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa. Toiminnan tarkoituksena on kehitysmaiden hallitusten tukeminen YK:n kehitystavoitteiden saavuttamiseksi, erityisesti opetuksen ja tiedon saatavuuden lisäämiseksi kehitysmaissa (EFA, IFA) Tieto- ja viestintätekniikkaa ( ICT) ja monitoimijakumppanuuksia hyödyntämällä. GESCI;n päämaja on Nairobissa, Keniassa, jossa se on tunnustettu kansainväliseksi organisaatioksi. Sillä on oma DAC/ODA numero. Rahoitus kanavoitiin alunperin UNICEF:n trust fundin kautta, mutta nyt GESCI on itsenäinen 100% ODA kelpoinen järjestö. GESCI toteuttaa strategiaansa erityisesti osaamisen jakamiseen ja strategiseen vaikuttamiseen liittyen perustamalla osaamiskumppanuuksia keskeisten kehityskumppanien kanssa. GESCI on esittänyt erityisen osaamiskumppanuuden luomista Suomen ulkoaisainministeriön kanssa ICT:hen, koulutukseen ja osaamisyhteiskuntaan liittyen. Kumppanuuden avulla GESCI pyrkii avustamaan kehitysmaiden opetusministeriöitä ja muita koulutuksesta ja osaamisen kehittämisestä vastuussa olevia ministeriöitä koulutuksen ICT-strategioiden ja laajemmin osaamisyhteiskuntastrategioiden laatimisessa ja toteuttamisessa. Kumppanuuden avulla GESCI pyrkii myös luomaan samanmielisten kumppaneiden (kehityskumppaneiden ja kehitysmaiden) ryhmän, jonka kanssa GESCI pyrkii kehittämään osaamista ja ideoita. Toiminta kanavoituu Suomen aikaisemmalla tuella perustetun Afrikan Knowledge Exchange (AKE) foorumin kautta . AKE -foorumia valmistellaan mm. temaattisen tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan avulla. AKE:n piiriin kuuluu jo yli 15 Afrikan maan opetusministeriötä. AKE -foorumeiden tarkoitus on lisätä yhteistyötä asiantuntijoiden, eri maiden hallitusten sekä globaalien kehityskumppaneiden kuten YK:n alajärjestöt, kehityspankit sekä WSIS toimijoiden kanssa.

Lisätietoa

www.gesci.org

Rahoituspäätös  30.05.2013

250 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Opetuksen infrastruktuuri 50%
  • Informaatio- ja viestintäteknologia 50%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

Global e-Schools and Communities Initiative

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89892240

Tunnus

UHA2013-001919

Sivua muokattu

10.09.2013