Maksuosuus otsonirahastolle
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 21.05.2018

Maksuosuus otsonirahastolle

Kuvaus

Vuonna 1987 allekirjoitettu Montrealin pöytäkirja sisältää sitovia velvoitteita otsonikerrosta heikentävien aineiden valmistuksen, kulutuksen ja kaupan vähentämiseksi. Vuonna 1990 perustettiin pöytäkirjan muutoksella monenkeskinen otsonirahasto (Multilateral Fund, MLF), jonka tarkoituksena on auttaa kehitysmaita siirtymään pois otsonikerrosta vahingoittavien aineiden käytöstä. Monenkeskinen otsonirahasto rahoitetaan teollisuusmaaosapuolten varoin YK:n maksuosuustaulukon perusteella. Rahaston suuruudesta päätetään kolmivuotiskausittain osapuolikokouksen päätöksellä, ja maksuvelvoite on sitova. Montrealin pöytäkirjan 29. osapuolikokouksessa marraskuussa 2017 päätettiin seuraavan kolmivuotiskauden (2018-2020) rahoituksesta. Rahoitus kaudelle 2018-2020 on 540 MUSD, joka tarkoittaa Suomelle noin 1 065 000 EUR vuosittaista maksuosuutta. Vuoden 2018 pakollisena vuosimaksuna maksetaan maksupyynnön mukaisesti 1 064 772 euroa Montrealin monenkeskiselle otsonirahastolle.

Rahoituspäätös  21.05.2018

1 064 772 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Biosfäärin suojelu 100%

Tuen tyyppi

Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)

Rahoituskanava

Otsonirahasto, Montreal protocol

Ota yhteyttä

keo-90

Rahoituskohteen numero

89824101

Tunnus

UHA2018-002619

Sivua muokattu

04.06.2018