Kemiallisten aseiden tunnistamiskoulutus kehitysmaiden kemisteille
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 21.02.2018

Kemiallisten aseiden tunnistamiskoulutus kehitysmaiden kemisteille

Kuvaus

Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutin (VERIFIN) koulutushanke vuosille 2018-2020 keskittyy vahvistamaan kehitysmaiden laboratorioiden kapasiteettia ja turvallisuutta kouluttamalla kehitysmaiden kemistejä ja asiantuntijoita. Koulutuksella pyritään parantamaan kemiallisten taisteluaineiden tunnistamiseen tarvittavaa tieto-taitoa analyyttisen kemian alalla ja edesauttamaan kemiallisen aseen kieltosopimuksen (CWC) kansallista täytäntöönpanoa. Pyrkimyksenä on kohentaa laboratorioiden tasoa, turvallisuutta ja kemistien osaamista, jotta nämä voisivat toimia omissa maissaan alan neuvonantajina, opettajina ja asiantuntijoina. Lisäksi pyritään lisäämään kehitysmaiden ruokaturvaan ja hyvään hallintoon liittyvää osaamista. Laboratorio-, turvallisuus-, farmasia-, ympäristö- ja asevalvontakoulutukselle (ml. kauppa- ja vientivalvonta) on tarvetta useissa kehitysmaissa ja sillä on vaikutuksia maiden kestävään kehitykseen. Kasvattamalla tietoisuutta kemiallisen aseen kieltosopimuksesta (CWC) ja kemikaaliturvallisuudesta lisätään kestävää kehitystä kansallisesti, alueellisesti ja globaalisti. Osaamista voidaan hyödyntää mm. ympäristöanalytiikan parantamiseen tai ruokaturvan lisäämiseen. Hankkeessa jatketaan laboratoriokumppanuutta Keniassa, ja uutena kohdemaana Nepal. Molemmat ovat Suomen pitkäaikaisia kumppanimaita. Lisäksi VERIFINin järjestämille kursseille osallistuu kemistejä OECD/DAC:in ODA-listalla olevista maista. Kansallisena viranomaisena toimiva VERIFIN on järjestänyt kehitysmaiden kemisteille ja asiantuntijoille suunnattua, laadukkuudestaan kansainvälisesti tunnustettua koulutusta vuodesta 1990. Kyseessä on kolmivuotinen hanke, joka on suuruudeltaan 1 350 000 euroa. Vuosina 2015-2017 mukana olleet laboratoriot saivat monipuolista analyyttisen kemian koulutusta. Taitoja voidaan käyttää monentyyppiseen analytiikkaan (ympäristö, ruokaturva ja lääkeaineet). Koulutuksella tuettiin laboratorioiden kapasiteetin vahvistamista (mm. näytteenkäsittely, kemikaalien tunnistaminen, lisääntynyt laitteiden käyttöaika). Kansallisille viranomaisille suunnatulla kurssilla keskityttiin konvention käytännön implementointiin ja lainsäädäntöön. VERIFINin analyyttisillä kursseilla osallistujat oppivat hyödyntämään erilaisia analyyttisiä tekniikoita kemikaalien tunnistamiseen. Saatuja taitoja voidaan hyödyntää monipuolisesti ruoka- ja ympäristöanalytiikassa.

Rahoituspäätös  21.02.2018

1 350 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Tutkimuslaitokset ja tieteelliset instituutiot 100%

Tuen tyyppi

Muu tekninen apu

Rahoituskanava

Helsingin yliopisto

Ota yhteyttä

pol-20

Rahoituskohteen numero

89803401

Tunnus

UHA2017-004581

Sivua muokattu

09.03.2018