Tuki YKn vammaisten oikeuksien erityisraportoijan toiminnalle
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 17.12.2013

Tuki YKn vammaisten oikeuksien erityisraportoijan toiminnalle

Kuvaus

YK:n sosiaalisen kehityksen komitean (CSocD) alla toimivan YK:n vammaiserityisraportoijan (Special Rapporteur on Disability) toimi on perustettu ennen YK:n vammaisyleissopimuksen voimaantuloa edistämään vammaisten ihmisoikeuksia ja vammaisyleissopimuksen rafifiointiprosessia mandaatiinsa nojalla. Vammaisten oikeudet ovat Suomen kansainvälisen ihmisoikeuspolitiikan painopiste sekä kehitysyhteistyöpolitiikan tärkeä, läpileikkaava tavoite. Suomen tavoitteena on ollut vammaiserityisraportoijan mahdollisimman vahva toimenkuva. Vammaisraportoijan poliittinen ja taloudellinen tuki on tärkeää tilanteessa, jossa YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus on melko uusi ja jossa valtioiden sopimusvelvoitteiden seurannasta ja edistämisestä on erityisen tärkeää pitää huolta.

Rahoituspäätös  17.12.2013

200 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 100%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

YK:n vapaaehtoinen vammaisrahasto

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

89800113

Tunnus

UHA2013-008535

Sivua muokattu

30.12.2014