Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 15.12.2015

MOPAN

Kuvaus

Monenkeskisten järjestöjen arviointiverkosto MOPAN (Multilateral Organisation Performance Assessment Network) perustettiin vuonna 2002. Sen tehtävänä on tukea jäseniään kehitysyhteistyörahoitusta saavien monenkeskisten järjestöjen tehokkuuden arvioimisessa. Verkosto tuottaa, kokoaa, analysoi ja tuo esille monenkeskisten järjestöjen toimintaa koskevaa keskeistä ja luotettavaa tietoa niiden tuloksellisuuden vahvistamiseksi ja yhdessä oppimiseksi. Arviointiraportit julkaistaan ja rahoittajat hyödyntävät niitä monenkeskisessä yhteistyössä ja järjestöihin vaikuttamisessa. Suomi liittyi mukaan vuonna 2005. Vuonna 2016 verkostossa toimii 17 aktiivista jäsenmaata: Alankomaat, Australia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Japani, Kanada, Korean tasavalta, Luxemburg, Norja, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi, Tanska ja Yhdysvallat. Kaudella 2015–16 arvioidaan seuraavat järjestöt: Maailmanpankki, Afrikan kehityspankki, Latinalaisen Amerikan kehityspankki, UNDP, UNICEF,UNAIDS, UNEP, UN OCHA, UN Habitat, ILO, GAVI, Maailman terveysrahasto GFTAM;. Kenttäarviointityö tehdään valikoiduissa kohdemaissa. Vuosien 2017–18 arviointikohteista päätetään ensi vuoden alkupuolella. Suomi on mukana MOPANissa kehityspoliittisen ohjelman korostaman tulosperustaisuuden mukaisesti. Tavoitteena on yhdistää voimavaramme muiden kanssa. MOPAN-raportit ovat olleet hyvänä tukena Suomen rahoittamien monenkeskisten järjestöjen tehokkuuden arvioimiseksi. Järjestökohtaiset vaikuttamissuunnitelmat ottavat huomioon arviointien esittämät johtopäätökset. Suomi painottaa tuloksellisuutta monenkeskisen kehitysyhteistyön rahoituksessa. Suomella on jäsenvastuu YK:n ympäristöjärjestön (UNEP) arviointiprosessin toteutuksessa. Yhteinen riippumaton MOPAN-sihteeristö saatiin perustettua OECD:n yhteyteen jäsenmaiden rahoituksella vuonna 2013. Yhteistyöasiakirja OECD:n kanssa on uudistettu tänä vuonna kaudelle 2016-2019. Se edellyttää, että kukin jäsenmaa tekee rahoitussopimuksen maksuosuudestaan, joka on tällä hetkellä 110 000 €/vuosi.

Rahoituspäätös  15.12.2015

330 000 €

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Rahoituskanava

Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

keo-40

Rahoituskohteen numero

89891992

Tunnus

UHA2015-024823

Sivua muokattu

17.12.2015