WIDER-instituutti
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 22.05.2014

WIDER-instituutti

Kuvaus

Maailmanlaajuisten kehitysongelmien tutkimus; isäntämaasopimuksesta aiheutuvien velvoitteiden täyttäminen sekä tuki tutkimustoiminnalle. Instituutin päätehtävä on osallistua maailmanlaajuisten kehitysongelmien tutkimukseen. YK-yliopisto UNU toteuttaa kestävään kehitykseen kohdentuvaa tutkimusta ja opetusta. Sen pääasiallinen päämäärä on tukea kehitysmaissa YK:n tavoitteita tukevan tiedon tuottamisessa ja hyödyntämisessä. YK:n yleiskokous perusti UNU:n vuonna 1973. Yliopisto toimii koordinoimalla kansainvälistä tutkimuslaitosten (12, joista Wider yksi) sekä kolmen erillisen tutkimusohjelman verkostoa. Sen päämaja sijaitsee Tokiossa, ja sen rahoitus koostuu YK:n jäsenjärjestöjen vapaaehtoisrahoituksesta. UNU on YK-järjestelmän ”think tank” ja toimii samalla maailmanjärjestön linkkinä muuhun tutkimus- ja akateemiseen maailmaan. Widerin johtokunnan hyväksymä vuodet 2014-2018 kattava uusi tutkimusohjelma rakentuu kolmeen keskeiseen teemaan: (talouksien) transformaatio; osallistavuus (inclusion) ja kestävyys (sustainability). Läpileikkaavina teemoina Afrikan osallistava kasvu, sukupuolten välinen tasa-arvo (gender equity) sekä avun tuloksellisuus (aid effectiveness). Kohdeyleisönä ovat kansalliset päätöksentekijät kehitysmaissa, kansainväliset kehitysapukumppanit sekä tutkijat. Vuoden 2014 Widerin budjetti on runsaat 8 miljoonaa USD, ja se perustuu yleisavustuksiin, peruspääomarahastosta saataviin tuloihin ja korvamerkittyyn hankerahoitukseen. Suomen yleistuki on 1,9 milj. € kuluvalle vuodelle, mikä sisältää myös instituutin toimistotilojen kustannukset ja johtajan asunnon vuokran. Tämä tekee suomesta suurimman rahoittajan. Muut tärkeimmät rahoittajat ovat UK, Ruotsi ja tanska. Näiden lisäksi Widerilla on korvamerkittyjä hankkeita Etelä-Afrikan, Tansanian, Etelä-Korean ja Kööpenhaminan yliopiston kanssa. Suomen yhteistyötä Widerin kanssa hallinnoidaan ulkoministeriön kehityspoliittisella osastolla.

Rahoituspäätös  22.05.2014

1 200 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

Toimiala

  • Tutkimuslaitokset ja tieteelliset instituutiot 100%

Tuen tyyppi

Muu tekninen apu

Rahoituskanava

YK:n yliopisto/WIDER

Ota yhteyttä

keo-40

Rahoituskohteen numero

89811701

Tunnus

UHA2014-012079

Sivua muokattu

09.06.2014