Madad, EU:n Syyria rahasto
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 16.11.2015

Madad, EU:n Syyria rahasto

Kuvaus

Madad Fund on EU:n joulukuussa 2014 perustama rahasto (Multi-Donor Trust Fund), jonka tarkoituksena on toimia koherenttina eurooppalaisena rahoituskanavana alueellisesti Syyrian konfliktin uhrien auttamiseksi, erityisesti pakolaisia vastaanottavien naapurimaiden kantokyvyn tukemiseksi. Sääntöjen mukaan tukea kohdistetaan siis myös isäntäyhteisöille ja maiden sisällä siirtymään joutuneille (IDP:t). Tulevaisuudessa rahaston fokusta voidaan siirtää Syyrian jälleenrakennusta kohti. Rahaston strategista suunnittelua ohjaavat paitsi aluetta koskevat ulkoasiainneuvoston päätelmät, myös erityisesti EU:n alueellinen Syyria-, Irak-, ISIL-strategia, jonka toimeenpanoa Madad-rahaston voidaan katsoa olevan. Rahasto on perustettu viideksi vuodeksi. Suomen tueksi esitetään 3 MEUR, joka on vähimmäismäärä paikan ja äänioikeuden ja siten päätösvallan saamiseksi. Alkuperäinen rahoitus oli 45 MEUR (EU-Komissio 37 MEUR, Italia 3 MEUR, Saksa 5 MEUR). Suomen tukema Syyrian jälleenrakennusrahasto (SRTF) on Madadin pysyvä tarkkailijajäsen, jotta koordinaatio mahdollisen Syyrian sisään kohdistuvan tuen osalta toteutuu. Toistaiseksi rahastosta on tuettu 1) pakolaislasten koulunkäyntiä Turkissa (17,5 MEUR); 2) nuorten korkeakouluopiskelumahdollisuuksia Syyriassa ja sen naapurimaissa (12 MEUR); 3) nuorten työllisty-mismahdollisuuksia naapurimaissa (10 MEUR). Hankkeet valittiin rahoitettavaksi rahaston ensimmäisessä johtokunnan kokouksessa 29.5.2015. Hankeportfolion keskiössä siis lapset ja nuoret ja myös radikalisaation estäminen, mikä sopii yhteen Suomen prioriteettien kanssa. Tällä hetkellä rahaston projektiputkessa (project pipeline) on kesän hakukierroksen jäljiltä noin 520 MEUR edestä projekteja, joista suurimmat yksittäiset hakijakategoriat ovat 1) eurooppalaiset suuret INGOt; 2) UNICEF; 3) ICRC; 4) jäsenmaiden instituutiot; 5) UNRWA; ja 6) IOM ja UN Habitat. Madad-rahaston tarkoitus toimia strategisessa yhteistyössä YK:n kanssa (ja koordinaatiossa kaikkien oleellisten toimijoiden), mutta rahoittaa sitä vähemmässä määrin. Rahasto pyrkii saamaan rahoitettavakseen suuria kokonaisuuksia, joissa eri järjestöt yhdistävät toimintojaan ja voimiaan, ja täten siis saavuttaa suuruuden ekonomiaa. Syyria ja sen naapurimaat ovat keskitulotason maina (joko alemman tai ylemmän, Syyria itse luisunut de facto vähiten kehittyneeksi) ODA-kelpoisia.

Rahoituspäätös  16.11.2015

3 000 000 €

Kohdealue

Lähi-itä

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Monisektoriapu sosiaalialan peruspalveluille 100%

Tuen tyyppi

Korirahastot/yhteisrahoitusohjelmat

Rahoituskanava

Euroopan unioni

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

85301029

Tunnus

UHA2015-024828

Sivua muokattu

26.11.2015