Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 13.11.2015

OECDn kehityskomitean ympäristöverkoston (ENVIRONET) toiminnan tuki vuosina 2015-16

Kuvaus

Rahoituksella tuetaan OECDn kehityskomitean ympäristöverkoston (ENVIRONET) toimintaa vuosina 2015-16. Keskeisenä tavoitteena on edistää kestävän kehityksen ympäristönäkökohtien valtavirtaistamista kaikkeen kehitysyhteistyöhön; mukaan lukien ilmastosopeutuminen, biodiversiteetti ja vihreä kasvu sekä yksityissektori kehitystyön ympäristötoimijana. Lisäksi vahvistetaan DACn ympäristörahoituksen tilastointia. Samalla tuetaan Suomen ENVIRONETin puheenjohtajan vaikutustyötä DACissa.

Lisätietoa

http://www.oecd.org/dac/environment-development/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Rahoituspäätös  13.11.2015

300 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Ympäristöapu
  • Aavikoitumisen torjunta
  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

Tal yhteist ja kehityksen järjestö

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89892680

Tunnus

UHA2015-024827

Sivua muokattu

24.11.2015