Kauppa ja kehitys / UN Global Compact -aloite; Lisärahoitus Business for Peace -aloitteelle vuosiksi 2013-2014
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 11.12.2013

Kauppa ja kehitys / UN Global Compact -aloite; Lisärahoitus Business for Peace -aloitteelle vuosiksi 2013-2014

Kuvaus

UN Global Compact (UNGC) on YK:n piirissä syntynyt kansainvälisten yritysjohtajien aloite, jonka tavoitteena on saada yritykset sekä teollisuusmaissa että kehitysmaissa toimimaan yhteiskunnallisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta vastuullisella tavalla. UNGC edistää ihmisoikeuksia, sukupuolten välistä tasa-arvoa, hyvää hallintoa ja ympäristöasioita yritysvastuun sekä YK:n ja yritysten välisten kumppanuuksien muodossa. UNGC on maailman laajin yritysvastuuverkosto. Suomi on antanut yleisrahoitusta UNGC:lle YK:n trust fund -rahaston kautta vuodesta 2009 alkaen. UNGC:n toiminnalla on huomattavia epäsuoria kehitysvaikutuksia, erityisesti köyhissä kehitysmaissa ja kasvavissa talouksissa: yritystoiminnan kasvu, talouskasvu, lisääntyneet työpaikat, yritysten toiminta ihmisoikeuksien, naisten aseman, hyvän hallinnon ja ympäristön hyväksi, kasvaneet vero- ja vientitulot ja lisääntyneet kumppanuudet yritysten ja YK:n välillä kestävän kehityksen edistämiseksi. UNGC lanseerasi 20.9.2013 Global Compact Leaders Summitissa Business for Peace -aloitteen (B4P), jonka avulla se osallistaa yrityksiä globaalisti edistämään rauhaa ja turvallisuutta sekä vastuullista yritystoimintaa konflikti/post-konflikti- ja hauraissa valtioissa.

Rahoituspäätös  11.12.2013

200 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Kaupan kehittäminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Liike-elämän tukipalvelut ja instituutiot 100%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

Yhdistyneet kansakunnat

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89853301

Tunnus

UHA2013-006326

Sivua muokattu

30.12.2014