Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 05.11.2015

Suomen Akatemian kehitystutkimus, lisärahoitus 2012-13

Kuvaus

Suomen Akatemian kehitystutkimusrahoitus lisärahoituksen kohdentaminen kahteen temaattiseen hakukierrokseen. Vuonna 2012 lisämääräraha kohdennetaan Ilmastonmuutos-tutkimusohjelman (FICCA) ja vuoden 2013 lisämääräraha kohdennetaan Vesi- teemaiseen hakuun. Suomen Akatemia on rahoittanut kehitystutkimusta 1970-luvulta lähtien, ja vuodesta 1990 alkaen kehitystutkimus on rahoitettu Suomen Akatemian ja UM:n yhteistyönä. Suomen Akatemian kehitystutkimus on tieteellistä, akateemista tutkimusta, joka ulottuu useille tieteenaloille. Yhteistyö Akatemian kanssa on vuosien mittaan muodostunut keskeiseksi elementiksi suomalaisen kehitystutkimuskapasiteetin ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Akatemian kautta rahoitettu kehitystutkimus edistää vuorovaikutusta ja yhteistyötä suomalaisten ja kehitysmaiden tutkijoiden välillä, palvelee kehitysyhteistyön suunnittelua ja seurantaa ja luo UM:n käyttöön asiantuntijaresursseja. Hankkeen laskutusaikataulu on viivästynyt ja SA laskuttaa loput kulut vasta ensi vuonna. Tilanteen korjaamiseksi ehdotetaan, että hankkeelle tehdään 234 593 euron suuruinen lisämyöntö vuoden 2014 siirtomäärärahoista ja puretaan vastaava summa valtuuden 1150906 käyttöön kohdistetuista vuoden 2013 siirtomäärärahoista, joilla maksetaan osa intervention 89892116 kuluvan vuoden menoista.

Rahoituspäätös  05.11.2015

234 593 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Tutkimuslaitokset ja tieteelliset instituutiot 100%

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

89890006

Tunnus

UHA2015-024845

Sivua muokattu

23.11.2015