Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 17.10.2016

Kehityspoliittinen ja kehitysyhteistyökoulutus

Kuvaus

Kehityspoliittinen ja kehitysyhteistyö (KEPO-KYT) koulutuskokonaisuus koostuu kolmesta osasta: yleinen koulutus, Kehityspoliittiset neuvottelupäivät sekä niiden ohella järjestettävät työpajat ja täydentävä koulutus, johon sisältyy työssä kouluttautumista ja vertaisoppimista. KEPO-KYT koulutuksen kohderyhmänä ovat ministeriön ja edustustojen kehitysyhteistyöasioita hoitavat henkilöt ml. paikalta palkatut, sekä kansainvälisiin kehitysyhteistyötehtäviin rekrytoitavat UM:n ulkopuoliset henkilöt. Lisäksi koulutuksiin voi kohdennetusti osallistua esim. IKI- tai muissa kehitysyhteistyöhankkeissa toimivien organisaatioiden tai konsulttiyritysten edustajia. Jatkuva hanke. Koulutuksen tavoitteena on kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön kanssa työskentelevän henkilöstön ammattitaidon varmentaminen. Vähimmäisvaatimuksena on tehtäväkohtaisten teknisten valmiuksien hallinta tavalla, joka takaa lain mukaisen ja asiallisen hallintotyön. Koulutuksen laajempana tavoitteena on kehitysyhteistyön tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden vahvistaminen.

Rahoituspäätös  17.10.2016

180 000 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

89886301

Tunnus

UHA2016-005175

Sivua muokattu

12.01.2017