Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 04.10.2013

Yhteistä ymmärrystä - kohtaamisia kansainvälistyvässä kotimaassa

Kuvaus

Yhteistä ymmärrystä -hankkeen tavoitteena on nostaa esiin globaaleja ihmisoikeuksiin liittyviä teemoja ja kehitys kysymyksiä ja käsitellä niitä erityisesti leirien yhteydessä järjestettävien työpajojen, mutta myös leiriteemojen, vierailujen, talkoiden ja median kautta. Pohdimme ja käsittelemme mm. ihmisoikeuksia, sukupuolten välistä tasa-arvoa ja demokratian kehittymistä niin globaalilla, kuin lokaalillakin tasolla. Näin pyritään lisäämään tietoutta ja ymmärrystä, joka vaikuttaa myös ennakkoluuloihin ja asenteisiin, jotka monesti ovat saaneet alkunsa vääristä mielikuvista, monikulttuuristen kohtaamisten puutteesta tai väärästä tiedosta. Etenkin suomalaisiin nuoriin vaikuttaminen on tärkeää, jonka vuoksi kohdistamme työpajoja myös kesällä järjestettäville kesäleireille kouluvierailujen ohella. Leirien ja työpajojen tapahtumapaikkana ovat yleensä pienet kunnat, joissa monikulttuurisuus voi olla uusi asia ja jonne kehityskasvatusprojektien tarjonta ei aina yllä. Työpajojen avulla tuodaan esiin kehitysmaiden todellisuutta, ihmisoikeuksia ja globaaleja ongelmia, joista tiedotetaan myös mediassa etukäteen ja uutisoidaan niiden jälkeen. Työpajat tullaan toteuttamaan yhteistyössä muiden paikallistoimijoiden-ja kansalaisjärjestöjen kanssa, jolloin resurssit ja tietotaito yhdistämällä tuloksistakin saadaan paremmat. Tärkeänä osana työpajoja myös pohditaan, miten ihmiset voivat paikallisillakin teoilla ja valinnoilla vaikuttaa globaaleihin asioihin ja oikeuksien toteutumiseen. Hankkeen toteuttamisessa käytetään konkreettista tekemistä ja toimintaa pelkän luennoinnin sijasta kansainvälisen järjestömme iskulauseen ""deeds not words"" tapaan. Tavoitteena on myös tarjota maahanmuuttajille mahdollisuuksia ja kanavia toimia ja vaikuttaa aktiivisina kansalaisina myös kansainvälistyvässä koti maassamme.

Myönnöt

  • 2013: 28 000 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Kansainvälinen vapaaehtoistyö RY (KVT)

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892137

Tunnus

UHA2012-006024

Sivua muokattu

04.10.2013