Kirjalliset julkaisut
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 30.04.2014

Kirjalliset julkaisut

Kuvaus

Suomen kehityspolitiikan tavoitteiden toteuttamiseen tarvitaan suomalaisten tukea ja luottamusta toiminnan tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen. Ulkoministeriön kehitysviestinnän yksikkö tekee suomalaisille tunnetuksi globaaleja kehityskysymyksiä sekä Suomen kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön tavoitteita, teemoja ja tuloksia. Viestinnän tuloksellisuuden edellytyksenä on, että sisällöt ja kanavat vastaavat suomalaisten ja sidosryhmien tarpeita, ovat ymmärrettäviä ja saavuttavat kaikki suomalaiset kohderyhmittäin. Perinteisen viranomaistiedottamisen lisäksi hyödynnetään sosiaalista mediaa sekä viestitään suoraan kansalaisille yleisötapahtumissa. Median mahdollisuuksia perehtyä kehityskysymyksiin ja kehitysyhteistyöhön tuetaan erillisillä ohjelmilla. Kehitysviestinnän yksikkö tuottaa kehityspoliittisia e-julkaisuja kansalais- ja sidosryhmäviestinnän tarpeisiin. Viestinnän tehtävänä on palvella kansalaisia, valtionhallintoa, mediaa ja muita sidosryhmiä mahdollisimman hyvin eri viestintäkanavien, esimerkiksi kehityspoliittisen julkaisujen avulla.

Rahoituspäätös  30.04.2014

20 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

vko-40

Rahoituskohteen numero

89812201

Tunnus

UHA2014-005810

Sivua muokattu

20.05.2014