Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 16.09.2015

Vähiten kehittyneiden maiden rahasto (LDCF)

Kuvaus

YK:n ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus (UNFCCC) tuli voimaan vuonna 1994. Sopimuksen teollisuusmaaosapuolille kuuluu velvollisuus tukea kehitysmaiden ilmastotoimia ja sopimukseen liittyvää raportointia. YK:n ilmastosopimuksen 7. osapuolikokouksessa Marrakeshissa vuonna 2001 perustettiin kolme uutta vapaaehtoista ilmastorahastoa LDCF (Least Developed Countries Fund), SCCF (Special Climate Change Fund) ja AF (Adaptation Fund). Vähiten kehittyneet maat eivät ole omalla toiminnallaan aiheuttaneet ilmastomuutosta, mutta kärsivät usein eniten sen kielteisistä vaikutuksista. Vähiten kehittyneiden maiden rahaston (LDCF) tarkoituksena on tukea ilmastosopimuksen osapuolten hyväksymää vähiten kehittyneiden maiden työohjelmaa, jonka pääpaino on ilmastonmuutokseen sopeutumisessa (adaptaatio) ja sopimusvelvoitteiden täytäntöönpanoa tukevassa toimintavalmiuksien parantamisessa. Rahaston pääasiallisena tehtävänä on tukea vähiten kehittyneiden maiden kansallisten sopeutumisohjelmien valmistelua (NAPA - National Adaptation Programmes of Action) ja niiden toimeenpanoa. Lisäksi uusien ilmastosopimuksen alla tehtyjen päätösten mukaan rahaston tulee tukea myös vähiten kehittyneiden maiden pitkän aikavälin sopeutumissuunnitelmaprosessia (National Adaptation Plan Process). Viimeisimmän rahaston virallisen raportin mukaan huhtikuussa 2015 rahaston tuella oli valmistunut 50 NAPA -asiakirjaa, Etelä-Sudanilla tämä on vielä työn alla. Kaikki Suomen vähiten kehittyneet kumppanimaat ovat tehneet NAPA:n, Nepali viimeisimpänä marraskuussa 2011. Näiden pohjalta tehtyjä, NAPA –asiakirjaa toimeenpanevia hanke-esityksiä on raportin mukaan hyväksytty yhteensä 49 maalle (yht. 161 hanketta). Raportin mukaan odotettavien tuloksien osalta 96 hyväksytyssä hankkeessa on arvioitu suorat hyödynsaajat - näiden hankkeiden arvioidaan hyödyttävän eli vähentävän haavoittuvuutta yli 10 miljoonan ihmisen osalta. Lisäksi esimerkiksi 61 hanketta tukevat yhteensä 39 maata ilmastonmuutoksen sopeutumisen sisällyttämisessä kansallisiin kehityspolitiikkaohjelmiin ja suunnitelmiin.

Rahoituspäätös  16.09.2015

1 600 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

Global Environment Facility - Least Developed Countries Fund

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89891963

Tunnus

UHA2015-023531

Sivua muokattu

25.09.2015