Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 11.06.2015

Suomen kauppaa tukevan kehitysyhteistyön evaluointi 2012-2015

Kuvaus

Kauppaa tukeva kehitysyhteistyö (Aid for Trade, AFT) on yleisnimitys kehitysyhteistyölle, jonka tarkoituksena on vahvistaa kehitysmaiden tuotannollista toimintaa ja kykyä käydä ulkomaankauppaa kestävän taloudellisen kehityksen edistämiseksi ja köyhyyden vähentämiseksi. Kauppaa tukevan kehitysyhteistyön tavoite on köyhyyden poistaminen ja ihmisarvoisen elämän turvaaminen ja sen sisällöstä on sovittu yhteisesti OECD:ssä. Suomen kauppaa tukeva kehitysyhteistyö evaluoitiin edellisen kerran vuonna 2011. Evaluoinnin jälkeen laadittiin Suomen kauppaa tukevan kehitysyhteistyön toimintasuunnitelma 2012 - 2015 "Työpaikkoja yksityistä sektoria ja kauppaa kehittämällä". Toimintasuunnitelmaan kirjattiin, että sen toimeenpano ja tavoitteiden saavuttaminen evaluoidaan kauden lopussa eli vuonna 2015. Tässä evaluoinnissa arvioidaan Suomen kauppaa tukevan kehitysyhteistyön toimintasuunnitelman 2012 - 2015 toimeenpanoa ja sitä miten siinä asetetut tavoitteet on saavutettu. Lisäksi evaluoinnissa tarkastellaan läpileikkaavien tavoitteiden ja ihmisoikeusperustaisuuden toteutumista kauppaa tukevan kehitysyhteistyön hankkeissa sekä selvitetään millaisia yhteyksiä kauppaa tukevalla kehitysyhteistyöllä on muihin sektoreihin ja teemoihin. Evaluoinnissa analysoidaan myös kauppaa tukevan kehityksen eri yhteistyömuotoja (esim. maa- ja aluetaso, monenkeskinen ja EU-yhteistyö, yritykset, kansalaisjärjestöt jne.) sekä rahoitusinstrumentteja (Finnfund ja Finnpartnership).

Rahoituspäätös  11.06.2015

350 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Ota yhteyttä

eva-11

Rahoituskohteen numero

89892642

Tunnus

UHA2015-019048

Sivua muokattu

13.07.2015