Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 12.12.2016

TMEA TradeMark East Africa - tuki Itä-Afrikan yhteisön taloudelliselle integraatiolle 2017-2020

Kuvaus

TradeMark East-Africa (TMEA) on kansainvälinen Aid for Trade –instituutio. Sen tavoitteita ovat Itä-Afrikan alueen maiden markkinoillepääsyn helpottuminen, liiketoimintaympäristön kehittäminen ja tuotteiden kilpailukyvyn parantaminen. Itä-Afrikassa talouskasvu luo edellytyksiä kaupalle ja investoinneille, mutta rakenteelliset ja logistiset haasteet ovat kuitenkin edelleen talouden kehityksen esteitä. Esimerkiksi kuljetuskustannukset ovat Itä-Afrikassa jopa 60–70% korkeammat kuin EU-alueella. Trade Mark East Africa pyrkii parantamaan alueen logistiikkaa mm. satamien ja raja-asemien kehittämisellä. Suomen tuki TMEA:lle on yleistukea. Suomen tuki TMEA:lle aiemmassa strategiavaiheessa oli yhteensä 6 miljoonaa euroa. Nykyinen Suomen tuki ylettyy vuosille 2017-2020 ja sen koko on 9.8 miljoonaa euroa. Aiemmassa vaiheessa TMEA on saavuttanut huomattavia tuloksia mm. kuljetusaikojen lyhenemisessä, naisten rajakaupankäynnin edistämisessä ja lakiuudistuksissa.

Rahoituspäätös  12.12.2016

9 800 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Liike-elämän tukipalvelut ja instituutiot 30%
  • Kaupan esteiden poistaminen 70%

Rahoituskanava

Trade Mark East Africa

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

29892417

Tunnus

UHA2016-005169

Sivua muokattu

28.12.2016