Kehitysmaiden kapasiteetin vahvistaminen maa- ja kv. neuvottelutasolla
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 30.10.2013

Kehitysmaiden kapasiteetin vahvistaminen maa- ja kv. neuvottelutasolla

Kuvaus

South Centre on kehitysmaiden hallitusten perustama keskeinen think-tank globaalikysymyksissä (ml. ilmastonmuutos). Ilmastonmuutos on tullut korostetusti SC:n työohjelmaan ilmastosopimuksen (UNFCCC) Balin osapuolikokouksen (2007) valmisteluista lähtien. Siitä lähtien SC on myös osallistunut kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin intergovernmental organization (IGO) statuksella. Hanke kuvastaa SC:n pyrkimystä systematisoida sen työtä näissä kysymyksissä ja kehittää itselleen tehtäviä, joilla se voi tuoda lisäarvoa kehitysmaiden hallitusten (yhteis)toimintaan ilmastonmuutokseen liittyvissä kysymyksissä. SC:n hankkeen (Enhancing the Capacity of Developing Countries to Undertake Climate Related National Actions and to Engage in Global Climate Change and Sustainable Development Processes and Discussions) tavoite on kasvattaa kehitysmaiden toimintavalmiuksia ilmastokysymyksissä. Kansallisten ilmastotoimien suunnittelun ja toteutuksen tehostamisen ohella hanke edistää etelä-etelä ja pohjois-etelä dialogia kansainväliseen ilmastopolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Hanke on Suomen ja EU:n ilmastopolitiikan kannalta kiinnostava ja avaa uusia dialogimahdollisuuksia. Hanke-esityksen kattama ohjelma on suoraa jatkoa sen kahdelle edellisvaiheelle, joita UM on tukenut 200 000 eurolla per vuosi vuosina 2011-12. Esitys kattaa ajanjakson 1.3.2013 – 28.2.2014, ja tähtää vuonna vuonna 2011 alkaneen hankkeen loppuunsaattamiseen. Hankkeen loppuvaiheen kokonaisbudjetti on 560 000 euroa, johon esitetään tukea 300 000 euroa. Ilmastohankkeen loppuvaiheessa on tarkoitus keskittyä erityisesti neljään asiaan: 1) tutkimustoiminta, jonka tarkoituksena on rohkaista kehitysmaita kansallisiin toimiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja rakentavaan osallistumiseen kansainvälisiin neuvotteluihin, erityisesti UNFCCC:ssa; 2) työpajojen ja muiden tilaisuuksien järjestäminen etelä-etelä kokemustenvaihdon edistämiseksi ilmastopoliittisissa kysymyksissä ja tämän hyödyntäminen myös pohjois-etelä dialogissa; 3) osallistuminen ilmastopolitiikkaan liittyviin kansainvälisiin neuvotteluihin ja tieteellisiin kokouksiin, ja 4) vierailujen järjestäminen valikoituun joukkoon kehitysmaita teknisen avun tarjoamiseksi.

Rahoituspäätös  30.10.2013

300 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

South Centre

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89860201

Tunnus

UHA2013-005442

Sivua muokattu

18.11.2013