Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,13.03.2015

Humanitaarinen apu; Pelastakaa Lapset ry

Kuvaus

Pelastakaa Lapset ry hakee humanitaarisen avun varainjaossa vuoden 2015 alussa tukea Somalia, Ugandan ja Irakin (Syyrian pakolaiset) operaatioilleen. Tukea haetaan 1,5 meuria. Tukea esitetään Somalian ja Irakin operaatioille. Operaatiot keskittyvät lastensuojeluun, ravitsemukseen, esiopetukseen ja non-formaaliin koulutukseen. Irakin operaatio tavoittaa lasten suojelun toiminnoissa 1500 lasta ja 300 nuorta ja opetuksessa 1270 lasta ja 300 nuorta sekä 1670 aikuista. Somalian operaation hyödynsaajina ovat 3025 lasta ja 725 aikuista. Tukea esitetään 1 000 000 euroa, 500 000 Irakiin ja 500 000 Somaliaan.

Rahoituspäätös  13.03.2015

1 000 000 €

Toimiala

  • Hätäapu (ei elintarvike- tai pakolaisapu) 100%

Rahoituskanava

Pelastakaa lapset ry

Ota yhteyttä

keo-70

Rahoituskohteen numero

89892270

Tunnus

UHA2015-002514

Sivua muokattu

26.03.2015