Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 16.04.2015

Fossiilitukien järkeistäminen

Kuvaus

Hankkeen tarkoituksena on rahoittaa Global Subsidies Initiative:ea (GSI), joka toimii osana International Institute for Sustainable Development:ia (IISD). IISD on ODA-kelpoinen kansainvälinen kansalaisjärjestö, jota Suomi jo tukee. GSI edistää fossiilisten polttoaineiden tukiaisten järkeistämistä. Järkeistäminen edistää ilmastotavoitteita, julkisten varojen viisaampaa käyttöä, sekä sosiaalista oikeudenmukaisuutta koska fossiilituet useimmiten ovat regressiivisiä. Painopiste vuonna 2015 on kehitysmaissa sekä ilmastoprosessissa. GSI tarjoaa sihteeristöpalvelut Friends of Fossil Fuel Subdisy Reform (FFFSR) ryhmälle, jonka jäsen Suomi on. GSI koordinoi ryhmän yhteisen vaikuttamisen strategian, outreach toimintoja, informaation jakamista ja kulkua, yhteistyötä multilateraalisten järjestöjen kanssa sekä korkeantason- ja substanssitapaamisten järjestämistä - tavoitteena fossiilitukien järkeistäminen.

Lisätietoa

http://www.iisd.org/gsi/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Rahoituspäätös  16.04.2015

44 200 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 40%
  • Energiapolitiikka ja -hallinto 40%
  • Kauppapolitiikka ja -hallinto 20%

Rahoituskanava

Intl Instit for Sustainable Development

Ota yhteyttä

tuo-10

Rahoituskohteen numero

89892589

Tunnus

UHA2015-002985

Sivua muokattu

12.05.2015