Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 09.12.2016

Suomen Akatemia, Kehitystutkimuksen ohjelma

Kuvaus

Suomen kehitysvaroin tukeman tutkimuksen tavoitteena on edistää kehitystä ja löytää keinoja globaalien kehityshaasteiden ratkaisemiseksi. Kehitystutkimuksen Akatemia -ohjelman tavoitteena on tukea suomalaisten ja kehitysmaiden yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkimusyhteistyötä ja kehittää kehitysmaiden tutkimuskapasiteettia. Ohjelmasta rahoitetaan valtionavustuksilla kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyviä tutkimushankkeita, jotka tuottavat uutta monitieteellistä tietoa köyhyyden vähentämiseksi ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjelman tavoitteena on myös tukea tutkijoiden kansainvälisiä yhteistyömahdollisuuksia sekä tutkimustiedon avointa hyödyntämistä. Ohjelmaa rahoitetaan yhteistyössä Suomen Akatemian (www.aka.fi) kanssa, joka vastaa ohjelman toimeenpanosta. Ohjelman hakukierrokselle 2017 esitetään 3 000 000 euron rahoitusta.

Rahoituspäätös  09.12.2016

3 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Tutkimuslaitokset ja tieteelliset instituutiot 100%

Rahoituskanava

Suomen Akatemia

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

89892623

Tunnus

UHA2015-015830

Sivua muokattu

02.01.2017