Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 12.09.2013

Monenkeskisen kauppa ja kehitys -tuen suunnittelu ja seuranta

Kuvaus

Hankkeen tavoitteena on kehittää kansainvälisten järjestöjen kautta toteutettavan kauppaa tukevan kehitysyhteistyön tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Tämä vaatii aktiivista osallistumista järjestöjen työn ohjaamiseen, suunnittelluun ja seurantaan. Suomen maittain kohdistamattomalla kauppa- ja kehitystuella pyritään vahvistamaan kehitysmaiden edellyksiä hyötyä kansainvälisen kaupan tuomista mahdollisuuksista. Keskeiset tukikanavat ovat monenkeskiset kauppa ja kehitys -järjestöt, erityisesti Kansainvälinen kauppakeskus (ITC), YK;n kauppa ja kehityskonferenssi (UNCTAD), Enhanced Integrated Framework -ohjelma sekä YK:n teollisen kehityksen järjestö (UNIDO) sekä Maailman kauppajärjestön (WTO) teknisen avun ohjelmat.

Rahoituspäätös  12.09.2013

40 000 €

Toimiala

  • Kauppapolitiikka ja -hallinto 100%

Ota yhteyttä

tuo-10

Rahoituskohteen numero

89857101

Tunnus

UHA2013-004693

Sivua muokattu

17.09.2013