Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 04.10.2013

Yhteisvastuu 2013: Kambodzaa koskeva viestintä- ja kasvatustyö

Kuvaus

Vuoden 2013 viestinnällisenä ulkomaankohteena on Kambodza, missä yhteisvastuuvaroin tuetaan Kirkon Ulkomaanavun paikallisen kumppanin Life With Dignity -järjestön työtä. Keräysvaroin rahoitetaan syrjäisten ja köyhien maaseutualueiden kehityshanketta, jossa kyläyhteisöjä koulutetaan monin tavoin auttamaan itse itseään. Yhteisvastuun viestintä keskittyy erityisesti yksinäisten kambodzalaisvanhusten arjen havainnollistamiseen. Kambodzassa vanhuksen asema on hyvin heikko, jos lapset tai lähisukulaiset eivät pysty huolehtimaan hänestä. Eläkejärjestelmää tai vanhusten tuki palveluja ei ole. Selviytyäkseen yksinäisten vanhusten onkin työskenneltävä elämänsä viime metreille. Moni huolehtii yksin myös lastenlapsistaan, joiden vanhemmat ovat lähteneet siirtotyöläisiksi tai kuolleet. Kuvaamme, miten ihmisten kannustaminen omien yhteisöjensä kehittämiseen ja elinolosuhteiden kokonaisvaltaiseen parantamiseen helpottaa myös vanhusten arkea. Kambodzalaisvanhusten tarinoita rinnastetaan yksinäisten suomalaisvanhusten kokemuksiin. Suomessa toteutettava viestintä- ja kehityskasvatuskampanja sisältää seuraavat toiminnot: Yhteisvastuun viestintä- ja kehityskasvatuskampanjalla nostetaan esille kehitysmaiden tilannetta yksilöiden tarinoiden kautta. Kampanja valottaa keinoja, joilla tilanteeseen voidaan vaikuttaa, ja tarjoaa yleisölle auttamisen kanavan. Tavoitteena on lisätä yleisön tietoisuutta kehitysmaiden tilanteesta sekä synnyttää toimintaan sysäävä impulssi. Tiedonhankintamatka Kambodzaan 2012 Valtakunnallinen motivointi- ja koulutuskiertue Uutiskirjeet Virikeaineisto Keräyspäällikön työkalupakki Kuvagalleria verkossa Yhteisvastuu-lehti Esite Juliste Valtakunnallinen mainoskampanja Käynnistysviikko Kirkot mediapintana Piispan tv-tietoisku Tapahtumaviestintä Verkkoaineisto yhteisvastuu.fi

Myönnöt

  • 2013: 40 000 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

Kirkkopalvelut ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892190

Tunnus

UHA2012-006556

Sivua muokattu

04.10.2013