Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 14.12.2015

Kehityshallinnon eurooppalainen keskus( ECDPM); tuki vuosille 2016-2018

Kuvaus

ECDPM on itsenäinen v. 1986 perustettu tutkimuslaitos, jolla on toimistot Maastrichtissa ja Brysselissä. ECPDM on arvostettu puolueettomasta ja korkealaatuisesta tutkimuksesta, joka keskittyy EU:n ja AKT-maiden apu- ja kauppasuhteisiin. ECDPM tuottaa myös selvityksiä ja erilaisia koulutuspalveluita. UM on tehnyt ECDPM:n kanssa yhteistyötä vuodesta 1998 lähtien. Suomi myöntää yleisrahoitusta 465 000€ Kehityshallinnon eurooppalaiselle tutkimuskeskukselle (European Centre for Development Policy Management, ECDPM) vuosina 2016-18. Tämän lisäksi varataan 60 000 euroa seminaarien/koulutustilaisuuksien järjestämiseen. Yhteistyö tukee kehityspolitiikan suunnittelua ja päätöksentekoa EU-AKT-suhteita koskevan ajankohtaisen tutkimuksen ja koulutuksen avulla. Yhteistyö tukee välillisesti kehityspolitiikan tavoitteita köyhyyden vähentämiseksi sekä taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kestävän kehityksen ja kehityspoliittisen johdonmukaisuuden edistämiseksi.

Lisätietoa

http://ecdpm.org/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Rahoituspäätös  14.12.2015

525 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Tutkimuslaitokset ja tieteelliset instituutiot 100%

Rahoituskanava

Kehityshallinnon eurooppalainen keskus

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

89821102

Tunnus

UHA2015-024794

Sivua muokattu

21.12.2015