Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 14.06.2013

Toimialakohtainen kehittämistyö

Kuvaus

Toimialapoliittinen kehitystyö, kehitysyhteistyötä koskevien sektori- ja teemalinjausten valmistelu, uusien instrumenttien ja menetelmien kehittäminen, asiantuntija- ja neuvontapalvelut, asiantuntijamatkojen ja -seminaarien tuki, PYM-toiminnan tarkastuksen ja koulutuksen tuki; tuki kehitysyhteistyön laadun kehittämiselle. Tuki edustustojen henkilökunnan, erityisesti paikalta palkatun kyt-henkilöstön, osallistumiselle kehityspolitiikan yleiseen koulutukseen. Kyseessä on Toimialapolitiikan yksikön tehtävien hoitoon tarkoitettu määräraha.

Rahoituspäätös  14.06.2013

200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Rahoituskanava

  • Muut toteuttajat
  • Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89805803

Tunnus

UHA2013-002020

Sivua muokattu

03.07.2013