UNDP/Vuosiavustus
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 27.02.2014

UNDP/Vuosiavustus

Kuvaus

Kohdentamaton vapaaehtoinen rahoitus (yleisavustus) YK:n kehitysohjelma UNDP:lle (United Nations Development Programme). UNDP:n tehtävänä on tukea maita inhimillisen kehityksen saavuttamisessa. Mandaattinsa mukaisesti UNDP tukee maiden kehitysstrategioiden suunnittelu- ja toimeenpanokapasiteetin kehittämistä ja YK-järjestelmän laajuista koherenssia. Järjestö johtaa maakoordinaattoreita, joiden tehtävänä on YK:n maatiimien johtaminen ja kehitystoimintojen koordinointi. UNDP tarjoaa lisäksi muille YK-järjestöille keskeisiä hallinto- ja tukipalveluita talous- ja henkilöstöhallinnon, tietotekniikan ja hankintojen alalla myös humanitaarisissa tilanteissa.

Rahoituspäätös  27.02.2014

13 300 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Monisektoriapu 100%

Tuen tyyppi

Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

keo-40

Rahoituskohteen numero

80600101

Tunnus

UHA2014-004446

Sivua muokattu

07.03.2014