Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 11.09.2013

Helsinki African Film Festival

Kuvaus

"Hankkeen tavoite on laajentaa ja monipuolistaa käsitystä Afrikasta ja kehityskysymyksistä tarjoamalla viihdyttävän ja ajatuksia herättävän elokuvafestivaalin, joka ulottuu mahdollisimman laajalti ympäri Suomea ja tuo myös näkyvyyttä afrikkalaisille elokuville Suomen mediassa. Elokuvien teemat, ohjaajavierailut ja asiantuntijapuheenvuorot herättävät ja syventävät keskustelua maanosan kehityskysymyksistä. Tavoittelemme realistisempaa keskustelua Afrikasta ja Afrikassa elävien ihmisten todellisuudesta. Lisääntynyt tietoisuus lisää ihmisten kehityspoliittista kiinnostusta elokuvissa käsiteltyihin teemoihin. Hanke pyrkii kasvattamaan suuren yleisön tukea Suomen kehityspolitiikalle, edistämään kulttuurien välistä kohtaamista, lisäämään afrikkalaisten kulttuurien ja taiteiden arvostusta, ja laajentamaan kehityspoliittiseen kontekstiin kytkeytyvää kulttuuritarjontaa Suomessa. Uskomme, että nämä ovat tärkeitä teemoja aikana, jolloin ennakkoluuloihin ja virheelliseen tietoon pohjautuvat asenteet saavat paljon huomiota julkisessa Afrikkaa ja kehitysmaiden todellisuutta käsittelevässä keskustelussa. Laatu ja monipuolisuus ovat keskeisiä kriteereitä festivaalia järjestettäessä. Monet Afrikkaan liittyvät tapahtumat kärsivät heikosta ja/tai maanosan stereotypioihin perustuvasta toteutuksesta, joka vie niiltä uskottavuutta eikä houkuttele uutta yleisöä. HAFF toteuttaa korkealaatuisen festivaalin, jolla on vahva kulttuuri- ja kehityspoliittinen missio, monipuolinen ohjelma ja uskottava visuaalinen identiteetti. HAFF esittää maanosan mielenkiintoisimmat nykyelokuvat, usein ensimmäisenä Suomessa. Festivaalin ohjelma on monipuolinen maantieteellisesti sekä eri genrejen ja aihepiirien kannalta katsottuna. Ohjelmistoon mahtuu fiktiota, dokumenttia, draamaa, komediaa, taide-elokuvaa, lyhytelokuvaa, scifiä, animaatiota, jne. Elokuvien tarinat sijoittuvat erilaisiin kulttuureihin ja konteksteihin, maaseudulle ja kaupunkimiljööseen. Ohjelmistoon voidaan ottaa myös elokuvia afrikkalaisesta diasporasta. Esitämme noin 20 elokuvaa (yhteensä 25 näytöstä) Helsingissä, sekä ilmaisnäytöksiä koululaisille. "

Myönnöt

  • 2013: 32 000 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen 100%

Rahoituskanava

SHALIN Suomi -Science for Ecological

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892185

Tunnus

UHA2012-006516

Sivua muokattu

11.09.2013