Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 11.03.2016

Humanitaarinen apu; Pelastakaa Lapset ry

Kuvaus

Pelastakaa Lapset -järjestön operaatiot 2016 toteutetaan Irakissa ja Somaliassa. Irakin operaation tavoitteena on tukea maan sisällä siirtymään joutuneita ja heidän isäntäyhteisöitään Sinjarissa Ninewan alueella. Keskeisenä toimintona on hätäaputarvikkeiden jakaminen. Suoria hyödynsaajia on 21 000, joista vähintään 50 % on lapsia. Tuen määrä on 400 000 euroa. Somalian operaatio avustaa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia maan sisällä siirtymään joutuneita Baidoassa. Erityisesti avun kohteena ovat ruokaturvattomuudesta ja aliravitsemuksesta kärsivät äidit ja lapset. Operaatiossa jaetaan käteisavustuksia, tarjotaan raskaudenaikaisia palveluja ja keskitytään lasten ruokintaan ja annetaan terveyskoulutusta sekä koulutusta väkivallan ja lasten hyväksikäytön ehkäisemiseksi. Hyödynsaajien kokonaismäärä on yli 12 800. Tuen määrä on 400 000 euroa.

Rahoituspäätös  11.03.2016

800 000 €

Toimiala

  • Hätäapu, muu kuin ruoka ja suoja 100%

Rahoituskanava

Pelastakaa lapset ry

Ota yhteyttä

keo-70

Rahoituskohteen numero

89892626

Tunnus

UHA2016-000668

Sivua muokattu

07.10.2020