Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 03.06.2015

ERITT/Hankevalmistelut Eteläisen Aasian maissa

Kuvaus

Eteläisen Aasian maiden hankevalmistelu ja -seuranta. Kahdenvälisen määrärahan käyttö edellyttää hankevalmistelua uusien hankkeiden osalta sekä hankeseurantaa ja evaluointia käynnissä olevien hankkeiden osalta. Tämä määräraha on varattu sekä Suomen päävastaanottajamaissa että myös muissa Eteläisen Aasian maissa tapahtuvaa hankevalmistelua ja -seurantaa varten. Hankevalmistelumäärärahalla on tarkoitus ohjelmoida, identifioida, valmistella, seurata ja evaluoida Suomen kehityspolitiikan periaatteiden mukaista kehityshteistyötoimintaa. Huolellisella valmistelulla ja seurannalla voidaan parantaa hankkeiden laatua ja vaikuttavuutta.

Rahoituspäätös  03.06.2015

500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Monisektoriapu 100%

Rahoituskanava

Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

79804603

Tunnus

UHA2015-015413

Sivua muokattu

10.09.2015