YK-järjestöjen yhteinen globaali perusturva-aloite
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 03.12.2013

YK-järjestöjen yhteinen globaali perusturva-aloite

Kuvaus

YK-järjestöjen yhteinen Globaalin perusturvan aloite (One-UN Social Protection Floor Initiative) konkretisoi onnistuneesti YK-reformin tavoitetta "UN Delivering as One". YK-järjestöt ovat yhdistäneet tässä aloitteensa voimansa YK:n Ihmisoikeuksien julistuksen Art. 22-27 realisoimiseksi: Jokaisella maailman ihmisellä on oikeus sosiaaliturvaan ja -palveluihin. Käsillä oleva 200.000 euron esitys on lisämyöntö hankkeelle, jolla Suomi on tukenut YK-järjestöjen maatoimistojen ja pääkonttoreiden sekä aloitteessa mukana olevien kehitysmaahallitusten, bi-donoreiden ja CSO:iden välistä kommunikaatiota ja yhteissuunnittelua sekä maakohtaisten analyysien ja toimintasuunnitelmien tekoa. Jatkohanke vahvistaa kehitysmaiden ja kv. kehitysrahoittajien keskinäistä koordinaatiota sosiaaliturvan kansallisten järjestelmien saavutusten ja kehittämistarpeiden arvioinnissa ja tilastollisessa seurannassa.

Rahoituspäätös  03.12.2013

200 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
 • Ympäristöapu
 • Ilmastonmuutoksen hillintä
 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

 • Sosiaaliturva ja -palvelut 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • lapset
 • nuoret
 • vanhukset
 • vammaiset henkilöt
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Kansainvälinen työjärjestö

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89859901

Tunnus

UHA2013-005960

Sivua muokattu

12.12.2013