Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 25.05.2015

FAO/Kestävä metsänkäyttö muuttuvassa ilmastossa

Kuvaus

Suomi tukee FAO:n metsäosaston toimintaa kestävän metsien hallinnan edistämiseksi muuttuvassa ilmastossa vuodesta 2009. Suomen tähänastinen tuki hankkeelle on ollut 15,25 milj. euroa. Ohjelman tavoitteena on rakentaa kapasiteettia ja kehittää metodologiaa ja hyviä käytäntöjä metsänarvioinnissa viidessä pilottimaassa, jotka ovat Ecuador, Peru, Vietnam, Tansania ja Sambia. Kestävää metsänkäyttöä kansallisin toimenpitein pyritään vahvistamaan. Suomen lisätuella (1 milj. euroa) 2015-16 varmistetaan hankkeen kestäviä tuloksia etenkin tiedon hyödyntämiseksi pitkällä tähäimellä . Jatketaan Open Foris -sovellusten kehittämistä metsävaroja koskevan tiedon keräämiseksi ja jakamiseksi. Hankkeen väliarviointi on tehty vuonna 2012 ja kokonaisevaluaatio valmistuu tänä vuonna. Suomen kehityspolitiikan yksi painopiste on luonnonvarojen kestävä hallinta ja ympäristönsuojelu.

Rahoituspäätös  25.05.2015

1 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Toimiala

  • Metsäpolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

YK:n elintarvike- ja maatalousjärj

Ota yhteyttä

keo-40

Rahoituskohteen numero

81500801

Tunnus

UHA2015-015898

Sivua muokattu

04.06.2015