Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 21.05.2015

Tuki LDC-maiden osallistumiseen Post-2015 huippukokoukseen ja sen valmisteluprosessiin

Kuvaus

Suomen tuki (100 000 euroa vuonna 2015) vähiten kehittyneiden maiden edustajien osallistumiselle post-2015 konferenssiin (New York, syyskuu 2015) ja sen valmisteluprosessiin. Valmisteleva prosessi koostuu seitsemästä valmistelevasta kokouksesta, ml. konferenssin loppuasiakirjaneuvottelut. Koko Post-2015-prosessin onnistumisen kannalta on tärkeää, että myös vähiten kehittyneet maat pystyvät osallistumaan prosessiin, joka tulee koskemaan kaikki maailman maita ja jossa jokainen maa on päävastuussa oman maan kehityksestä. Aktiivinen osallistuminen sitouttaa ja vastuuttaa maita lunastamaan niille kuuluvan vastuun. Vähiten kehittyneiden maiden osallistuminen varmistaa myös, ettei eniten tukea tarvitseva osa kehitysmaista jää prosessin ulkopuolelle.

Lisätietoa

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/summit(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Rahoituspäätös  21.05.2015

100 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Rahoituskanava

Yhdistyneet Kansakunnat, the Department of Economic and Social Affairs, DESA

Ota yhteyttä

keo-40

Rahoituskohteen numero

89892617

Tunnus

UHA2015-015418

Sivua muokattu

04.06.2015