Arviointi kehityspoliittisen toimikunnan vaikuttavuudesta
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 31.03.2014

Arviointi kehityspoliittisen toimikunnan vaikuttavuudesta

Kuvaus

Tavoitteena on arvioida KPT:n työn vaikuttavuutta suhteessa valtioneuvostoon (hallitus ja ministeriöt, erityisesti UM) ja sille mandaatissa asetettuihin tavoitteisiin. Erityisesti painotetaan sitä, miten KPT on edistänyt kehitystä tukevaa politiikkajohdonmukaisuutta. Arvioinnissa tarkastellaan myös, millainen merkitys KPT:lla on suhteessa jäsentahoihinsa sekä sidos- ja intressiryhmien keskustelun aktivoimiseen. Arvioinnin pohjalta tuotetaan mahdollisia vaihtoehtoisia toimintamalleja KPT:lle ja esitetään suosituksia siitä, millainen toimikunta parhaiten palvelisi tehtävässään valtioneuvostoa (ml. ministeriöt) ja KPT:ssa edustettuna olevia sidosryhmiä. Päämäärä on, että mahdollinen uusi toimikunta parhaalla mahdollisella tavalla täyttäisi sille asetetut yhteiskunnalliset odotukset ja tavoitteet. Arvioinnista suoritetaan tarjouskilpailu.

Rahoituspäätös  31.03.2014

30 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

Toimiala

  • Hallintokulut 100%

Tuen tyyppi

Hallintokulut

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

89892400

Tunnus

UHA2014-007514

Sivua muokattu

03.04.2014