Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 11.09.2013

Tax Justice Networkin siirtohinnoitteluseminaari

Kuvaus

Tax Justice Network (TJN), Kepa/Tansania ja Agenda Participation 2000 (Tansania) järjestävät 3.–4.10. Dar es Salaamissa Tansaniassa Itä-Afrikan alueellisen siirtohinnoittelua käsittelevän asiantuntijaseminaarin, joka on jatkoa TJN:n, Kepan ja Ulkoasiainministeriön 13.-14.6.2012 Helsingissä järjestämälle kv. siirtohinnoitteluseminaarille. Tilaisuuden temaattinen fokus on siirtohinnoittelu Afrikan luonnonvara- ja kaivannaisteollisuudessa. Seminaarissa käsitellään siirtohinnoittelun väärinkäytön vaikutuksia valtioiden veronkannolle sekä esitellään vaihtoehtoja nykyisille siirtohinnoittelusäännöille. Arvioiden mukaan kehitysmaat menettävät yhteenlaskettuna vuosittain noin 160 miljardia US dollaria verotuloja siirtohinnoittelun väärinkäytön vuoksi. Hallituksen kehityspoliittisessa toimenpideohjelmassa 2012 sitoudutaan kansainvälisiin toimiin veronkierron ehkäisemiseksi ja sääntelemättömän pääomakadon hillitsemiseksi sekä yritysten yhteiskuntavastuun, kansainvälisten normien ja ohjeistusten edistämiseen. Kehitystä tukeva politiikkajohdonmukaisuus on ohjelman keskiössä. Seminaari edistää näitä tavoitteita, ja on linjassa Tansanian maaohjelman tavoitteiden (hyvä hallinto ja tasavertaiset julkiset palvelut, kestävä luonnonvarojen hallinta ja osallistava, kestävä ja työllistävä kasvu) kanssa ja täydentää muuta Tansaniassa Suomen avustuksella toteutettavaa toimintaa, tarjoten synergiaetuja mm. kestävän kehityksen instituutin toiminnalle (Uongozi Institute). TJN on kansainvälisiin verokysymyksiin erikoistunut kansalaisjärjestöjen verkosto, jonka ohjelmiin kuuluu monikansallisten yritysten siirtohinnoittelu. Verkosto tekee tutkimusta ja vaikuttamistyötä. TJN:n jäsenistöön kuuluu 80 järjestöä 30 maassa ja se tekee yhteistyötä kehitysmaiden kansalaisjärjestöjen ja yliopistojen kanssa. Suomalainen Kepa ry on TJN:in jäsen ja sen Tansanian maatoimisto hoitaa seminaarin järjestelyjä yhdessä TJN:in kanssa vastaten suomalaisten osallistujien kytkemisestä tapahtumaan sekä yhteyksistä kotimaan mediaan. Agenda Participation 2000 on tansanialainen demokratian ja hyvän hallinnon edistämiseen keskittynyt kansalaisjärjestö. Tilaisuus kokoaa yhteen asiantuntijoita, tutkijoita, veroviranomaisia sekä kansalaisjärjestöjen ja yksityissektorin edustajia Afrikan alueelta. Suomen taloudellinen tuki mahdollistaa kehitysmaiden edustajien ja kansainvälisten asiantuntijoiden kutsumisen.

Rahoituspäätös  11.09.2013

129 877 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Lain ja oikeuden kehittäminen 100%

Rahoituskanava

  • Yliopisto, tutkimuslaitos tai asiantuntijaryhmä
  • Kehitysyhteistyön Palvelukeskus ry

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

89891971

Tunnus

UHA2013-003755

Sivua muokattu

04.10.2013