Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 21.08.2013

Yhteistyöjärjestöjen kapasiteetin vahvistaminen

Kuvaus

HK11: Interpedia on tehnyt kumppanien kanssa kehitysyhteistyötä vuodesta 1978. Yhteistyö ja kumppanuus toimivat hyvin, mutta Interpedia pyrkii hankkeella lisäämään kumppanien omistajuutta, vahvistamaan kumppanuutta ja tehostamaan hankkeiden tuloksellisuutta. Hankkeen välitön tavoite on yhteistyöjärjestöjen parantunut kapasiteetti, joka ilmenee suurempana omistajuutena, tiiviimpänä kumppanuutena ja työn tuloksellisuutena ja tähän päästään järjestämällä kumppanuusseminaarit Etiopiassa ja Nepalissa, Etiopian ja Nepalin maaohjelmien tuloksellisuus-arvioinnilla, Intian vammaisten lasten kuntoutusprojektin (1998 – 2004) vaikuttavuusarvioinnilla sekä Interpedian kehitysyhteistyöhallinnon tehokkuuden arvioinnilla. Hankkeen avulla vahvistetaan Etelän kansalaisyhteiskuntaa. HK11: Interpedia toteutti yhteistyössä kumppaneiden kanssa Yhteistyöjärjestöjen kapasiteetin vahvistaminen hankkeen vuonna 2009.Tuloksiin ja vaikutuksiin pääsemiseksi toteutettiin Suomessa viikon mittainen koulutustapahtuma Interpedian kumppanijärjestöille syyskuussa 2009. Kutsumalla kumppanijärjestöjä yhteen ympäri maailmaa, hankkeella päästiin pitkän aikavälin tavoitteeseen, eli lasten oikeuksien parissa työtään tekevien ammattilaisten väliseen kokemustenvaihtoon ja yhteishengen luomiseen. Seminaari sai osallistujilta erittäin positiivista palautetta. Aiheet koettiin tärkeiksi ja useimmat osallistujista totesivat voivansa käyttää koulutuksessa opittua suoraan omassa työssään. Vaikka jokaisessa hankkeessa on kapasiteetin vahvistamiseen tähtääviä toimintoja, niin erillinen, kaikkia kumppaneja koskeva oma kapasiteetin vahvistamiseen tähtäävä hanke koettiin tarpeelliseksi.

Myönnöt

  • 2011: 30 000 €
  • 2012: 40 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 100%

Rahoituskanava

Interpedia rf

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89852701

Tunnus

UHA2011-006672

Sivua muokattu

21.08.2013