Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 11.07.2016

Agenda 2030 toimeenpanon monenvälisen kehityspolitiikan tuki

Kuvaus

Suomen kehityspoliittinen toimintaohjelma 2016 on sovitettu Agenda 2030 mukaiseksi. Tältä pohjalta Suomi sopeuttaa myös kehityspolitiikkansa tukemaan kehitysmaiden kykyä saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet. Uuden linjauksen mukaisesti Suomen tuki painottuu aiempaa vahvemmin vähiten kehittyneiden maihin. Suomi osallistuu suurlähettilästasolla vähiten kehittyneiden maiden toimintaohjelman väliarviointiprosessiin ml. vähiten kehittyneiden maiden ja ystäväryhmän konsultatiivinen kokous, sekä välitarkastelua ja loppuasiakirjaa koskevat valmistelukokoukset. Myös ECOSOCin alainen Agendan seurantaprosessi ja siihen liittyvät mekanismit ovat siirtymävaiheessa. Seurantaprosessiin vaikuttaminen ja siihen osallistuminen on erityisen tärkeää ottaen huomioon Suomen aktiivinen rooli kansallisessa raportoinnissa. Esitetty hanketuki kohdistuu kehityspoliittisten tehtävien hoitamiseen ja yksikön monenkeskiseen vaikuttamistyöhön. Hankerahoituksesta on tarkoitus kattaa mm. ko. kysymyksiä hoitavien virkamiesten matkakuluja siltä osin, kun niitä ei saada katettua kutsuvien tahojen toimesta ja näihin kysymyksiin liittyvien tilaisuuksien järjestelykuluja sekä muita mahdollisia vaikuttamistoimintaan liittyviä kuluja kun ne ovat ODA-kelpoisia.

Rahoituspäätös  11.07.2016

27 200 €

Toimiala

  • Hallintokulut 100%

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

keo-40

Rahoituskohteen numero

89892690

Tunnus

UHA2016-003739

Sivua muokattu

14.07.2016