UEF-UNEP Kansainvälisen ympäristöoikeuden ja diplomatian täydennyskoulutuskurssi
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 27.04.2017

UEF-UNEP Kansainvälisen ympäristöoikeuden ja diplomatian täydennyskoulutuskurssi

Kuvaus

Kansainvälisen ympäristöoikeuden ja diplomatian täydennyskoulutuskurssin tavoitteena on laajentaa kansainvälisten ympäristösopimusten parissa työskentelevien virkamiesten ammatillisia valmiuksia. Kurssin tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta kehitys- ja teollisuusmaista tulevien ympäristösopimusten neuvottelijoiden, tutkijoiden ja kansalaisjärjestöjen välillä. Osallistujista suuri osa valitaan kehitysmaista. Kurssi vahvistaa kehitysmaiden kapasiteettia osallistua ympäristösopimusten toimeenpanoa koskevaan päätöksentekoon, seurantaan ja arviointiin. Hanke lisää kehitysmaiden julkisten toimijoiden tietotaitoa kansainvälisen ympäristöhallinnon, -oikeuden ja diplomatian aloilla ja parantaa näin kehitysmaiden osaamista ympäristö- ja luonnonvarahallinnon kehittämisessä. Tätä kautta hanke tukee kehitysmaita YK:n kestävän kehityksen agendan kansallisessa toimeenpanossa. Ulkoasiainministeriö on tukenut Itä-Suomen yliopiston ja YK:n ympäristöohjelma UNEP:in yhdessä järjestämää täydennyskoulutuskurssia vuodesta 2004. Kurssin teemat vaihtelevat vuosittain. Vuoden 2017 teemaksi on ehdotettu "kansainvälinen kauppa ja ympäristö". Tuki myönnettään aiempien vuosien tapaan valtionavustuksena. Itä-Suomen yliopisto oli valtionavustuksen ainoa hakija. Täydennyskoulutuskurssin järjestämiselle esitetään 90 000 euron rahoitusta vuodelle 2017 momentilta 24.30.66.4 maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö ja 90 00 euron rahoitusta vuodelle 2018 KEO-60:n vuoden 2017 valtuuksista.

Rahoituspäätös  27.04.2017

180 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Itä-Suomen yliopisto

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89892230

Tunnus

UHA2017-001838

Sivua muokattu

10.05.2017