Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 19.04.2016

Meta-evaluaatio 2014-2015

Kuvaus

Kehitysevaluoinnin yksikkö EVA-11 teettää säännöllisesti ns. meta-evaluointeja, joissa tarkastellaan hanke- ja ohjelmaevaluointien laatua, vedetään yhteen niiden tuloksia sekä arvioidaan niiden pohjalta Suomen kehitysyhteistyötä. Sekä evaluoinnit että meta-evaluoinnit ovat olennainen osa kehitysyhteistyön avoimuutta ja tilivelvollisuutta. Meta-evaluoinnit ovat myös tärkeä työkalu tulosperustaisen johtamisen edistämisessä. Meta-evaluoinnissa käytettävät arviointityökalut halutaan standardisoida, jotta eri meta-evaluointien välinen vertailu on jatkossa mahdollista. Tästä syystä arviointityökaluja pitää vielä kehittää osana 2014-2015 meta-evaluaatiota ja tämä kehittämistyö tulee viemään enemmän aikaa ja resursseja kuin meta-evaluoinnin alussa arvioitiin. Konsulttipäivien määrä kasvaa 15 päivällä ja kokonaisbudjetti tulee olemaan 212 335 €. Lisämyöntö tarvitaan 12 335 eurosta.

Rahoituspäätös  19.04.2016

15 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Ota yhteyttä

eva-11

Rahoituskohteen numero

89892670

Tunnus

UHA2016-000230

Sivua muokattu

25.04.2016