UN Women/yleisavustus
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 13.12.2013

UN Women/yleisavustus

Kuvaus

Kohdentamaton vapaaehtoinen rahoitus (yleisavustus) YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenille (UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women). Heinäkuussa 2010 perustettu UN Women aloitti toimintansa vuoden 2011 alussa. Uusi tasa-arvojärjestö yhdistää YK:n olemassa olevat rakenteet ja mandaatit (UNIFEM, DAW, INSTRAW ja OSAGI) yhtenäiseksi toimijaksi, joka edistää tasa-arvoa ja naisten aseman parantamista normatiivisen ja maatason operatiivisen toiminnan kautta. UN Women on vastuussa myös YK-järjestelmän sisäisestä tasa-arvon edistämistyöstä.

Rahoituspäätös  13.12.2013

5 000 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 100%

Tuen tyyppi

Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)

Rahoituskanava

United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

Ota yhteyttä

keo-40

Rahoituskohteen numero

89887701

Tunnus

UHA2013-008184

Sivua muokattu

30.12.2014