ILO/Ihmisarvoisen työn edistäminen Kirgisiassa ja Tadzhikistanissa
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 02.12.2013

ILO/Ihmisarvoisen työn edistäminen Kirgisiassa ja Tadzhikistanissa

Kuvaus

Kansainvälinen työjärjestö (ILO) on tukenut kohdemaiden ihmisarvoisen työn maaohjelmien toteuttamista kahdeksassa maassa Keski-Aasiassa ja Etelä-Kaukasiassa Suomen tuella vuodesta 2010 lähtien. Hankkeen 1. vaihe (2010-2013) oli luonteeltaan alueellinen ja se kohdistui kahdeksaan Etelä- Kaukasian ja Keski-Aasian maahan. Hankkeen tuloksena onnistuttiin vahvistamaan kolmikantaisen yhteistyön (valtio sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöt) mallia sekä tuomaan ihmisarvoisen työn tavoitteita kansallisiin politiikkalinjauksiin. Myös ILO:n sopimuksia on ratifioitu kohdemaissa hankkeen aikana. Työturvallisasioissa on vaikutettu siihen, että jälkikäteistoimien sijaan ollaan siirtymässä enenevässä määrin ennaltaehkäisevään toimintaan. Vammaisten työllistämistä on pystytty edistämään pilottihankkeella Armeniassa.Suomi tuki hanketta 4 milj. eurolla. Vuosina 2014–2017 toteutettavan jatkohankkeen avulla edistetään työllisyyttä ja parannetaan sosiaaliturvaa Keski-Aasian kahdessa köyhimmässä maassa,Tadžikistanissa ja Kirgisiassa. Tarkoituksena on antaa työntekijöille mahdollisuus ihmisarvoiseen ja tuottavaan työhön. Hanke toteutetaan yhteistyössä maiden hallitusten sekä työntekijä- ja työnantajaosapuolten kanssa. Nuorten, naisten ja vammaisten työllistymistä edistävää politiikkaa ja toimia kehitetään yhdessä työministerön ja työvoimatoimistojen kanssa. Tärkeänä osana on niin ikään epävirallisen talouden piirissä olevien työntekijöiden saaminen virallisen talouden piiriin mm. ammattiyhdistysten avulla. Sosiaaliturvan parantamisessa keskeisenä tavoitteena on sosiaalisen suojelun käsitteen sisällyttäminen maiden kansallisiin suunnitelmiin. Työturvallisuuden ja työterveyden edistämiseksi koulutetaan valvontaviranomaisia. Hankkeen budjetti on 4 miljoonaa euroa.

Rahoituspäätös  02.12.2013

4 000 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Sosiaaliturva ja -palvelut 30%
  • Työpolitiikka ja työvoimahallinto 70%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

Kansainvälinen työjärjestö

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

89859301

Tunnus

UHA2013-001521

Sivua muokattu

20.12.2013