Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 10.08.2015

Evaluointi Kansalaisjärjestöjen ohjelmatuesta

Kuvaus

Vuosi 2015 käynnistää sarjan evaluointeja, joiden lopputuloksena kaikkien ohjelmaperusteisesti ulkoministeriöltä tukea saavan kansalaisjärjestöjen ohjelmat evaluoidaan. Vuosittain arvioidaan 5-6 yhteistyöjärjestöjen ohjelmien tuloksellisuus sekä vuosittain valittava erityiskysymys, jota arvioidaan kirjallisen aineiston perusteella kaikista kumppanuusjärjestöistä. Vuonna 2015 instrumenttitason erityiskysymyksenä on järjestöjen omat tuloksellisuusprosessit ja rakenteet. Ohjelmatukea saavia järjestöjä ja säätiöitä on yhteensä 22, joista 16 on kumppanuusjärjestöjä, 3 erityissäätiötä ja 3 kattojärjestöä. Evaluoinnin tarkoituksena on tuottaa itsenäistä ja riippumatonta tietoa kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta sekä hallinnon, ohjeiden, rakenteiden ja rahoitusinstrumentin vaikutus tuloksellisuuteen. Evaluoinnin tulokset huomioidaan ohjelmaperusteisen tuen uudistamisessa sekä järjestöjen seuraavien ohjelmien suunnittelussa. Evaluaatiossa arvioidaa järjestöjen omat laatu-, seuranta- ja tuloksellisuuden arviointijärjestelmät (kaikkien järjestöjen osalta) ja kerätään tietoa tuloksista ja arvioida niiden vaikuttavuutta (6 järjestön osalta). Evaluoinnin aikajakso on 2010 ̶ 2015. Evaluointi toteutetaan kirjallisen aineiston analyysin, haastattelujen ja ohjelmaevaluointien otoshankkeissa suoritettavan kenttävaiheen avulla. Kenttävaiheen aikana korostetaan osallistavaa lähestymistapaa. Evaluoinnin tarjouskilpailu järjestetään siten, että evaluointi voidaan käynnistää lokakuussa 2015. Evaluoinnin tulokset ovat käytettävissä toukokuussa 2016. Evaluoinnin budjetti on 400 000 euroa.

Rahoituspäätös  10.08.2015

469 997 €

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Ota yhteyttä

eva-11

Rahoituskohteen numero

89892638

Tunnus

UHA2015-018508

Sivua muokattu

24.08.2015