Vähiten kehittyneiden maiden rahasto (LDCF)
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 13.12.2013

Vähiten kehittyneiden maiden rahasto (LDCF)

Kuvaus

YK:n ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus (UNFCCC) tuli voimaan vuonna 1994. Sopimuksen teollisuusmaaosapuolille kuuluu velvollisuus tukea kehitysmaiden ilmastotoimia ja sopimukseen liittyvää raportointia. YK:n ilmastosopimuksen 7. osapuolikokouksessa Marrakeshissa vuonna 2001 perustettiin kolme uutta vapaaehtoista ilmastorahastoa LDCF (Least Developed Countries Fund), SCCF (Special Climate Change Fund) ja AF (Kyoto Protocol Adaptation Fund). Vähiten kehittyneet maat eivät ole omalla toiminnallaan aiheuttaneet ilmastomuutosta, mutta kärsivät usein eniten sen kielteisistä vaikutuksista. Vähiten kehittyneiden maiden rahaston (LDCF) tarkoituksena on tukea ilmastosopimuksen osapuolten hyväksymää vähiten kehittyneiden maiden työohjelmaa, jonka pääpaino on ilmastonmuutokseen sopeutumisessa (adaptaatio) ja sopimusvelvoitteiden täytäntöönpanoa tukevassa toimintavalmiuksien parantamisessa. Rahaston pääasiallisena tehtävänä on tukea vähiten kehittyneiden maiden kansallisten sopeutumisohjelmien valmistelua (NAPA - National Adaptation Programmes of Action) ja niiden toimeenpanoa. Lisäksi uusien ilmastosopimuksen alla tehtyjen päätösten mukaan rahaston tulee tukea myös vähiten kehittyneiden maiden pitkän aikavälin sopeutumissuunnitelmaprosessia (NAP - National Adaptation Plan). Viimeisimmän rahaston virallisen raportin mukaan lokakuun alkuun 2013 mennessä rahaston tuella on valmistunut 49 NAPA -asiakirjaa, kahdella maalla (Päiväntasaajan Guinea ja Etelä-Sudan) tämä on vielä työn alla. Kaikki Suomen LDC -kumppanimaat ovat tehneet NAPA:n, Nepali viimeisimpänä marraskuussa 2011. Näiden pohjalta tehtyjä, NAPA –asiakirjaa toimeenpanevia hanke-esityksiä on raportin mukaan hyväksytty yhteensä 46 maalle (yht. 120 hanketta). Tämän vuoden tuki rahastolle on yhteensä noin 3,7 miljoonaa euroa. Koska rahaston toiminnan päätarkoitus eli vähiten kehittyneiden maiden sopeutumisen tukeminen ilmastonmuutoksen haitallisiin vaikutuksiin on tärkeä tukikohde niin kehitys- kuin ilmastopoliittisestikin, nyt esitetään 1 960 000 euron lisätukea vuoden 2013 päästöhuutokauppatuloista.

Lisätietoa

http://www.thegef.org/gef/LDCF(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Rahoituspäätös  13.12.2013

1 960 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)

Rahoituskanava

Maailman ympäristörahasto

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89891963

Tunnus

UHA2013-008261

Sivua muokattu

30.12.2014