Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 20.02.2015

Sitoutuminen kehitykseen -indeksi

Kuvaus

Washingtonissa sijaitseva järjestö "Center for Global Development", CGD, on kehittänyt avunantajamaiden kehitykseen sitoutumista mittaavan indeksin, Commitment to Development Index, CDI. Indeksi koostuu sadoista indikaattoreista, jotka poimitaan julkisista tietolähteistä ja suodatetaan seitsemäksi komponentiksi: kehitysapu, kauppa, rahoitus, muuttoliike, ympäristö, turvallisuus ja teknologiasiirrot. Arvioitavien joukossa on 27 suurituloista maata. Indeksin tavoitteena on vahvistaa käsitystä siitä, että varsinainen kehitysyhteistyö on vain yksi osa avunantajamaiden kehitysmaihin vaikuttavaa politiikkaa. Tuloksena saadaan tutkittua tietoa Suomenkin kehityspolitiikassa tärkeänä pidetyn kehitystä tukevan politiikkajohdonmukaisuuden toteutumisesta ja mahdollisista parannuskohteista. Vuonna 2013 Suomi paransi sijoitustaan kahdella pykälällä nousten viidenneksi. CGD haluaa jatkaa kumppanuutta indeksiä käyttävien avunantajamaiden kanssa, jotta indeksin tuottamisen jatkuvuus voitaisiin taata. Suomi on ollut vuodesta 2011 alkaen jäsenenä konsortiossa, joka tukee indeksin tuottamista ja Ulkoasiainministeriö on osallistunut aktiivisesti indeksin sisällön ja mittareiden kehittämiseen. Konsortion jäsenmaksulla varmistetaan Suomen mahdollisuus vaikuttaa indeksin kehittämiseen vuosina 2014-2015. Samalla tunnustetaan indeksin merkitys ulkoisen evaluaation välineenä. Jäsenmaksuna maksetaan 30,000 USD vastaava summa (n. 23 000 euroa / vuosi). CDI:n budjetti sisältää muun muassa indeksin komponenttien kehittämiseen tarvittavan tutkimustiedon tuottamiskustannuksia, henkilöstökuluja, konsultointipalveluja ja hallinnollisia kuluja.

Rahoituspäätös  20.02.2015

49 998 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Rahoituskanava

Center for Global Development

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

89843701

Tunnus

UHA2014-032635

Sivua muokattu

17.12.2015