Liikekumppanuusohjelma
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 11.12.2013

Liikekumppanuusohjelma

Kuvaus

Liikekumppanuusohjelma Finnpartnership on toiminut vuodesta 2006 lähtien ja tukee suomalaisia yrityksiä, julkisia liikelaitoksia, tutkimus-laitoksia, osuuskuntia, yksityisen sektorin järjestöjä ja kansalaisjärjestöjä pitkäaikaiseen kaupalliseen yhteistyöhön tähtäävän ja liiketaloudellisesti kannattavan toiminnan kehittämiseen kehitysmaissa. Ohjelma tarjoaa rahoitusta hankkeiden suunnittelu-, kehitys- ja koulutusvaiheisiin ja neuvoja ja kontakteja kumppaneiden löytämiseksi kehitysmaista. Ohjelma pyrkii myös löytämään sopivia suomalaisia kumppaneita kiinnostuksensa ilmoittaneille kehitysmaiden yrityksille. Hankkeiden varsinaiset investoinnit toteutetaan kuitenkin ilman ohjelman rahallista tukea, eli toteutus tapahtuu tuettavan tahon omin resurssein. Tukea voidaan myöntää vain Suomen kehityspoliittisen ohjelman tavoitteiden saavuttamista edistävään toimintaan. Tuen saajien tulee noudattaa kaikkia soveltuvia työsuojelua, yhteiskuntaa ja ympäristöä koskevia lakeja ja määräyksiä kohdemaassa. Ohjelma edellyttää hakemusten käsittelyssä sekä hankesyklin aikana, että ympäristö ja yhteiskuntavastuunäkökohdat otetaan asiankuuluvasti huomioon. Yritys myös sitoutuu noudattamaan hyvään hallintoon ja korruption vastaiseen toimintaan liittyviä periaatteita. Mikäli yritys on ollut noudattamatta tuen käyttöä koskevia ehtoja tai hakemusvaiheessa on esittänyt väärää tai harhaanjohtavaa tietoa, myönnetty tuki voidaan periä yritykseltä takaisin laillisine korkoineen. Liikekumppanuusohjelmarahoitusta voidaan myöntää kaikkiin OECD:n kehitysapukomitean määrittelemiin kehitysmaihin. Yksittäiselle hankkeelle myönnettävän julkisen tuen osuus riippuu hakevan tahon liikevaihdosta ja henkilöstömäärästä sekä kohdemaan tulotasosta.

Rahoituspäätös  11.12.2013

12 000 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

Toimiala

  • Liike-elämän tukipalvelut ja instituutiot 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

89838601

Tunnus

UHA2011-005859

Sivua muokattu

03.01.2014